Din Kültürü 5. Sınıf 4. Ünite Test-4

Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
Kazanım 5.4.3.

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez?
a) Peygamberimiz aile bireyleri arasında ayırım yapmazdı.
b) Peygamberimiz ailesini ilgilendiren kararları tek başına alırdı.
c) Peygamberimiz ev işlerinde eşine yardım ederdi.
d) Peygamberimiz aile bireyleriyle hoşça vakit geçirirdi.2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin, aile bireylerinin görüşlerine değer ve önem verdiğinin bir göstergesidir?
a) Torunlarını kucağına alıp sevmesi
b) Aile bireyleriyle hoşça vakit geçirmesi
c) Kızlarını evlendirirken onların fikirlerine başvurması
d) Ev işlerine yardımcı olması3. Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma'nın düğününün çok sade bir törenle gerçekleşmesi, çeyizinin de çok sade olması, Peygamberimizin ailesinin hangi örnek davranışının bir göstergesidir?
a) Peygamberimizin ailesinde misafire cömert davranılmasının
b) Peygamberimizin ailesinde yoksulların gözetilmesinin
c) Peygamberimizin ailesinde sevinçlerin paylaşılmasının
d) Peygamberimizin ailesinde israftan kaçınılmasının4. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin örnek davranışlarından değildir?
a) Peygamberimizin ailesinde akrabalık ilişkilerine önem verilirdi.
b) Peygamberimizin ailesinde danışmaya önem verilmezdi.
c) Peygamberimizin ailesinde sevinçler paylaşılırdı.
d) Peygamberimizin ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verilirdi.5. Peygamberimizin eşi Hz. Aişe komşularına ikramda bulunmak istediğinde "Ey Allah'ın Resulü! İkrama kimden başlamalıyım?" diye sordu. Peygamber Efendimiz de "Kapısı (sana) en yakın olandan." diye cevap verdi.
Peygamberimizin bu hadisinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisi olamaz?
a) Komşularımıza ikramda bulunmalıyız.
b) Komşularımızı ziyaret etmeli, dertlerine ortak olmalıyız.
c) Kapısı yakın olan komşuya ikramda öncelikli davranmalıyız.
d) Kapısı uzak olan komşuya ikramda bulunmamalıyız.6. Bir gün Peygamberimizin evinde bir koyun kesilir. Hz. Aişe koyunun ön kolu hariç etin tamamını yoksullara dağıtır. Peygamber Efendimiz evine geldiği zaman, "Koyundan ne kadar kaldı?" diye sorar. Hz. Aişe koyunun ön kolu hariç hiçbir şeyin kalmadığını söyler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) "Demek ki ön kolu hariç tamamı (bize sevap olarak) kalmıştır!" buyurur.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, Peygamberimizin yukarıdaki metinde yer alan sözüyle ilişkilendirilebilir?
a) Ne verirsen elinle, o gider seninle.
b) Ak akçe kara gün içindir.
c) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
d) Ayağını yorganına göre uzat.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı