Din Kültürü 5. Sınıf 4. Ünite Test-5

Hz. Hasan - Hz. Hüseyin
Kazanım 5.4.4.

1. (I)Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.), Peygamber Efendimizin torunlarıdır. (II)Babaları Hz. Ali, anneleri ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en küçük kızı Hz. Fatıma’dır. (III)Hz. Peygamber torunlarına "yardımsever" ve "yardımlaşma" anlamlarına gelen Hasan ve Hüseyin isimlerini vermiştir. (IV)Torunlarının kulağına ezan okumuş, onlara kavuşmanın sevinciyle Allah’a şükretmek için kurban kestirmiştir.
Paragrafta verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Peygamberimizin torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin çok cömert ve takva sahibiydiler. Hz. Hasan (r.a.) hayır yapmayı çok severdi. Bir avuç yiyeceği varsa yarısını dağıtırdı. Hz. Hasan’a (r.a.) "Güzel ahlak nedir?" diye sorulduğunda o, "Doğru söz, isteyene vermek, sıla-i rahim, komşu hakkında utanmak, arkadaş hakkında riayet, misafire ikram ve nihayet bunların başında hayâdır." şeklinde cevap vermiştir.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu metinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
a) Peygamberimizin torunları ahlaki olarak dedelerine çok benzerlerdi.
b) Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'den daha üstün bir ahlaka sahipti.
c) Hz. Hasan iyilik yapmayı çok severdi.
d) Peygamberimizin torunları eli açık ve yardımsever insanlardı.


Okuma Metni: Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini yanlış aldığını gördüler. Ona en güzel şekilde abdest almayı öğretmek istediler. Adamın yanına gittiler. İçlerinden biri ona, "Efendim, sizden bir ricamız var. Biz henüz çocuk sayılırız. Şurada abdest alırken başımızda dursanız da yanlışlarımızı söyleseniz." dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar. Adam da "Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğrudur, benim abdestim yanlışmış." diyerek kendi yanlışının farkına vardı ve yanlışını düzeltti.

3. ve 4. soruları okuma parçasına göre cevaplayınız.

3. Okuma metninde Peygamber Efendimizin torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in davranışlarını en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgelik
b) Merhamet
c) Adalet
d) Nezaket


4. Okuma metninde verilen olayın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Küçük çocukların yaşlı insanlara bir şey öğretmesi doğru değildir.
b) Çocuklar abdest almayı yaşlılardan daha iyi bilir.
c) Bir insana doğruyu anlatırken onu kırmadan, nazikçe anlatmak gerekir.
d) Bir şeyin doğrusunu öğrenirken büyüklerimizden yardım almak gerekir.


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı