Din Kültürü 5. Sınıf 4. Ünite Test-6

Kevser Suresi ve Anlamı
Kazanım 5.4.5.

1. Kevser suresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Mekke'de inmiştir.
b) Kur'an-ı Kerim'in 108. suresidir.
c) Üç ayetten oluşur.
d) Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir.


2. Aşağıdakilerden hangisi "Kevser" sözcüğünün anlamlarından değildir?
a) İçtenlik
b) Bolluk
c) Bereket
d) Neslin çoğalması


3. Bismillahirrahmanirrahim
I- İnnâ a'teynâ kelkevser.
II- İnne şânieke hüvel ebter.
III- Fesalli lirabbike venhar.
Yukarıda karışık olarak yazılan Kevser suresinin ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?
a) I-III-II
b) I-II-III
c) II-I-III
d) II-III-I


Okuma Metni: Hz. Muhammed’in (s.a.v.) erkek çocukları küçük yaşta vefat etmiştir. Bundan dolayı düşmanları nesli kesik anlamına gelen "ebter" diyerek Hz. Peygamber'e hakaret etmeye çalışmışlardır. Daha sonra Yüce Allah, başta nübüvvet olmak üzere Hz. Muhammed’e (s.a.v.) kevseri yani bitip tükenmez nimetleri verdiğini müjdelemiştir. Bu nimetlerden biri de kızı ............... aracılığıyla neslinin devam etmesidir. Yüce Allah, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) asıl soyu kesiklerin kendisine kin besleyenler olduğunu haber vermiştir. Öte yandan Hz. Peygambere ebter diyenler unutulup giderken onun soyundan gelenler milyarlarca kişinin gönlünde taht kurmuş, isimleri geçtiğinde salâvatlar getirilerek kalplerde yaşatılmıştır. Günümüzde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu dünyanın dört bir tarafında peygamber soyundan gelenler vasıtasıyla çoğalarak devam etmektedir.

4. ve 5. soruları metinde verilen bilgilere göre cevaplayınız.

4. Yukarıdaki metinde yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Zeynep
b) Rukiye
c) Fatıma
d) Ümmü Gülsüm


5. Metinde verilen bilgilere göre düşmanlarının Peygamber Efendimize "ebter" demelerinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin babasının genç yaşta vefat etmesi
b) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliğini kabul etmemeleri
c) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah tarafından kevser ile müjdelenmesi
d) Peygamberimizin soyunun devam etmeyeceğini düşünmeleri


DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı