Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-2

Mimarimizde Dinin İzleri-2
Kazanım 5.5.1.

1. Camilerde Cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıkılan merdivenli yüksek yapılara ne ad verilir?
a) Minare
b) Minber
c) Vaaz kürsüsü
d) Şadırvan2. Camilerde, bir görevlinin cemaati dini ve sosyal konularda bilgilendirmek amacıyla oturup ders anlattığı yüksekçe kısma ne ad verilir?
a) Vaaz kürsüsü
b) Mihrap
c) Kubbe
d) Minare3. Camilerde kıble (Kâbe) yönünü gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırırken durduğu bölüme ne ad verilir?
a) Minber
b) Kubbe
c) Vaaz kürsüsü
d) Mihrap4. Dinimizde ilim öğrenmenin ve öğrencilere yardım etmenin teşvik edilmesi, ............ ve külliyelerin yapılmasına önemli katkı sağlamıştır. Konya’daki Karatay ve Erzurum’daki Çifte Minare Medreseleri bu mimari türün önemli örneklerindendir.
Paragrafta verilen boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Misafirhane
b) Kapalı çarşı
c) Medrese
d) Şifahane5. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam mimarisinde cami vb. yapıları süslemede kullanılan sanat dallarından biri değildir?
a) Hat
b) Tezhip
c) Minyatür
d) ResimDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı