Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-3

MUSİKİMİZDE DİNİN İZLERİ

1. İslam kültüründe musiki önemli bir yere sahiptir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Peygamber Efendimizin ilk ..............., sahabenin en güzel seslilerinden biri olan Bilal-i Habeşi'ye okutturmasıdır.
Yukarıdaki metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) ilahiyi
b) mevlidi
c) ezanı
d) kasideyi


2. Dini musiki içerisinde daha çok tasavvufi konuları işleyen tür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tasavvuf musikisi
b) Türk sanat musikisi
c) Mehter
d) Türkü


3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinin türlerinden biri değildir?
a) İlahi
b) Naat
c) Münacaat
d) Tezhip


4. Mübarek günlerde, mübarek gecelerde, düğünlerde vb. çeşitli merasimlerde okunan ve Peygamber Efendimizin doğumundan bahseden "mevlid" isimli şiirin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süleyman Çelebi
b) Mustafa Itri Efendi
c) Hacı Arif Bey
d) Münir Nurettin Selçuk


5.
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni (Yunus Emre)
Yunus Emre'nin bu şiiri, aşağıdaki musiki türlerinden hangisine aittir?
a) Mehter
b) İlahi
c) Hat
d) Mevlit
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI