Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-3

Musikimizde Dinin İzleri
Kazanım 5.5.2.

1. İslam kültüründe musiki önemli bir yere sahiptir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Peygamber Efendimizin ilk ..............., sahabenin en güzel seslilerinden biri olan Bilal-i Habeşi'ye okutturmasıdır.
Yukarıdaki metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) ilahiyi
b) mevlidi
c) ezanı
d) kasideyi2. Dini musiki içerisinde daha çok tasavvufi konuları işleyen tür aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tasavvuf musikisi
b) Türk sanat musikisi
c) Mehter
d) Türkü3. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf musikisinin türlerinden biri değildir?
a) İlahi
b) Naat
c) Münacaat
d) Tezhip4. Mübarek günlerde, mübarek gecelerde, düğünlerde vb. çeşitli merasimlerde okunan ve Peygamber Efendimizin doğumundan bahseden "mevlid" isimli şiirin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Süleyman Çelebi
b) Mustafa Itri Efendi
c) Hacı Arif Bey
d) Münir Nurettin Selçuk5.
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni (Yunus Emre)
Yunus Emre'nin bu şiiri, aşağıdaki musiki türlerinden hangisine aittir?
a) Mehter
b) İlahi
c) Hat
d) Mevlit6. Türklerin Müslüman olmalarıyla birlikte dini musiki hayatımızın her alanında kendini göstermiştir. Bazı dini metinlerin makamla okunması da cami musikisinin doğmasını sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu türe örnek olarak gösterilemez?
a) Ezan
b) Tekbir
c) Mesnevi
d) Kamet7. Dini inançlarımızın izlerini Türk halk müziğinde de görmekteyiz. Türkülerimizde doğruluk, adalet, tevekkül, sabır gibi dini ve ahlaki değerlere yer verilmiştir. Ülkemizde bu alanda çok sayıda sanatçı yetişmiştir. Örneğin; ……………, ……………, ……………, gibi sanatçılar, besteledikleri türkülerinde dini içerikli sözcük ve kavramlara yer vermişlerdir.
Metinde yer alan boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
a) Karacaoğlan
b) Pir Sultan Abdal
c) Aşık Veysel
d) Tanburi Cemil Bey8. Türk-İslam müziğinin makam ve usulleriyle bestelenerek cami musikisi alanında okunan ve dini konuları işleyen şiirlere ne ad verilir?
a) Mehter
b) Türkü
c) Mesnevi
d) İlahiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı