Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-4

Edebiyatımızda Dinin İzleri
Kazanım 5.5.3.

1. Dinimizin etkisiyle dilimize girmiş birçok kelime, deyim ve atasözü bulunur. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde dinî bir ifade veya sözcük yoktur?
a) Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
b) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
c) Sakla samanı, gelir zamanı.
d) Sora sora Kâbe bulunur.2. Edebiyatımızda İslam dininin etkisiyle bazı edebi türler oluşmuştur. Bunlardan Yüce Allah'ımızın varlığını ve birliğini konu edinen edebi türe ne ad verilir?
a) Tevhid
b) Münacaat
c) Naat
d) Mevlid3. Edebiyatımızda İslam dininin izlerini taşıyan önemli eserlerden biri olan "Mesnevi"nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yunus Emre
b) Süleyman Çelebi
c) Hoca Ahmed Yesevi
d) Mevlana Celaleddin Rumi4. Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam’ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebi eserler vermişlerdir. Hatta zamanla tamamen dinî içerikli bir edebiyat oluşmuş ve buna ............... edebiyatı denilmiştir.
Metinde yer alan boşluğu doğru tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Roman
b) Batı
c) Arap
d) Tasavvuf5. Sözlükte süs ve ziynet anlamlarına gelen, Peygamber Efendimizin fiziksel özelliklerini, güzelliğini sade bir dille ve detaylandırarak anlatan eserlere ne ad verilir?
a) Tevhid
b) Hat
c) Hilye
d) TezhipDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı