Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-5

ÖRF VE ADETLERİMİZDE DİNİN İZLERİ

1. Toplumlar günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı kurallar oluştururlar. Bu kurallara örf ve adet denir. İnsanlar hayatları boyunca örf ve adetlerle iç içe yaşarlar. Örf ve adetler toplumu bütünleştiren, ayakta tutan, barışı, huzuru sağlayan önemli kültürel değerlerdir. Örf ve adetlerin her ne kadar yasal bağlayıcılığı olmasa da sağlıklı bir toplumun oluşması açısından son derece önemli rolleri vardır.
Paragrafta verilen bilgilere göre örf ve adetler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Örf ve adetler insanlar tarafından oluşturulmuştur.
b) Örf ve adetler yasal bağlayıcılığı olan kurallardır.
c) Örf ve adetler toplumsal barışı sağlayan kültürel değerlerdir.
d) Sağlıklı bir toplumun oluşmasında örf ve adetlerin önemli rolleri vardır.


2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yaşantımızda dinimizin izlerini taşıyan örf ve adetlerden değildir?
a) Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunması
b) Muharrem ayında aşure yapılıp dağıtılması
c) Askere giden gençlerimiz için mevlit okutulması
d) Düğünlerde silah atılması


3. Erkek çocukları için sünnet merasimi düzenlenmesi, bu merasimlerde Kur'an ve mevlit okunması, birlikte yemekler yenilmesi ve sünnet çocuğuna hediyeler verilmesi ............... İslam dininin izlerinin görüldüğü uygulamalardır.
Metinde yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Örf ve adetlerimizde
b) Edebiyatımızda
c) Mimarimizde
d) İş dünyamızda


4. Kültürümüzde bazı önemli olayların gerçekleştiği geceler kandil geceleri olarak kutlanır. Bu gecelerde camiler dolar taşar. Cemaatle namaz kılınır, Kur'an ve mevlit okunur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kandil gecelerimizden değildir?
a) Regaip Kandili
b) Miraç Kandili
c) Berat Kandili
d) Bayram Kandili
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI