Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-5

Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri
Kazanım 5.5.4.

1. Toplumlar günlük yaşamlarını düzenlemek ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak üzere bazı kurallar oluştururlar. Bu kurallara örf ve adet denir. İnsanlar hayatları boyunca örf ve adetlerle iç içe yaşarlar. Örf ve adetler toplumu bütünleştiren, ayakta tutan, barışı, huzuru sağlayan önemli kültürel değerlerdir. Örf ve adetlerin her ne kadar yasal bağlayıcılığı olmasa da sağlıklı bir toplumun oluşması açısından son derece önemli rolleri vardır.
Paragrafta verilen bilgilere göre örf ve adetler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Örf ve adetler insanlar tarafından oluşturulmuştur.
b) Örf ve adetler yasal bağlayıcılığı olan kurallardır.
c) Örf ve adetler toplumsal barışı sağlayan kültürel değerlerdir.
d) Sağlıklı bir toplumun oluşmasında örf ve adetlerin önemli rolleri vardır.2. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal yaşantımızda dinimizin izlerini taşıyan örf ve adetlerden değildir?
a) Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunması
b) Muharrem ayında aşure yapılıp dağıtılması
c) Askere giden gençlerimiz için mevlit okutulması
d) Düğünlerde silah atılması3. Erkek çocukları için sünnet merasimi düzenlenmesi, bu merasimlerde Kur'an ve mevlit okunması, birlikte yemekler yenilmesi ve sünnet çocuğuna hediyeler verilmesi ............... İslam dininin izlerinin görüldüğü uygulamalardır.
Metinde yer alan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Örf ve adetlerimizde
b) Edebiyatımızda
c) Mimarimizde
d) İş dünyamızda4. Tarihte bazı önemli olayların gerçekleştiği geceler kandil geceleri olarak kutlanır. Bu gecelerde camiler dolar, taşar. Cemaatle namaz kılınır, Kur'an ve mevlit okunur.
Aşağıdakilerden hangisi bu kandil gecelerimizden değildir?
a) Regaip Kandili
b) Miraç Kandili
c) Berat Kandili
d) Bayram Kandili5. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Aşure gününün kültürümüzde önemli bir yeri vardır. Bu günde aşure yapılır ve yapılan bu aşureden komşulara, akrabalara, dostlara ikram edilir.
Buna göre Aşure günü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Musikimizde dinin izlerine bir örnektir.
b) Mimarimizde dinin izlerine bir örnektir.
c) Örf ve adetlerimizde dinin izlerine bir örnektir.
d) Edebiyatımızda dinin izlerine bir örnektir.DİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı