Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-6

Hz. Süleyman’ın (a.s.) Hayatı
Kazanım 5.5.5.

1. Hz. Süleyman'ın (a.s.), kendisi gibi peygamber olan babasının adı nedir?
a) Hz. Musa (a.s.)
b) Hz. Davud (a.s.)
c) Hz. İdris (a.s.)
d) Hz. İsa (a.s.)2. Hz. Süleyman (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hem peygamber hem de hükümdardır.
b) Kendisine Allah tarafından dünyada hiç kimseye nasip olmayan nimetler verilmiştir.
c) Allah katında büyük bir değeri vardır.
d) Ülkesinin kralı olan Nemrut tarafından ateşe atılmıştır.3. Hz. Süleyman'ın (a.s.) Kudüs'te inşa ettirdiği ve Müslümanların ilk kıblesi olan kutsal mekanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mescid-i Aksa
b) Mescid-i Nebi
c) Sultanahmet Camii
d) Mısır Piramitleri4. "Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar, onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz." (Enbiya suresi, 81. ayet)
Bu ayette Hz. Süleyman'a (a.s.) Yüce Allah tarafından verilen mucizelerden hangisine vurgu yapılmıştır?
a) Kuşların dilini konuşabilmesi
b) Devlet başkanı olması
c) Rüzgara hükmetmesi
d) Atların dilini konuşabilmesi5. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Hz. İbrahim tarafından yaptırılmıştır.
b) Peygamber Efendimizin İsra ve Mirac mucizelerinin gerçekleştiği yerdir.
c) Diğer adı "Beytül Makdis"tir.
d) Müslümanların ilk kıblesidir.6. Aşağıdakilerden hangisi, Yüce Allah’ın Hz. Süleyman’a verdiği mucizelerden değildir?
a) Karıncaların dilini konuşabilmesi
b) Rüzgara emir verebilmesi
c) Kuşların dilini konuşabilmesi
d) Ölüleri diriltebilmesiDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı