Din Kültürü 7. Sınıf 1. Ünite Önemli Kavramlar

Melek ve Ahiret İnancı

Somut Varlık: Duyu organlarıyla algılanabilen varlıklar.

Soyut Varlık: Duyu organlarıyla algılanamayan varlıklar.

Âlem: Yaratılmışların tümü. Yüce Allah dışında kalan varlıklar.

Melek: Yüce Allah'ın nurdan yarattığı, gözle görülmeyen varlıklara melek denir. Meleklere inanmak, imanın şartlarından biridir.


Dört Büyük Melek

Cebrail (a.s.): Yüce Allah'ın mesajlarını, emirlerini, yasaklarını peygamberlere iletmekle görevli melek.

Mikail (a.s.): Doğa olaylarını düzenlemek ve yürütmekle görevli melek.

Azrail (a.s.): Yüce Allah‘ın izniyle, eceli gelen insanların canlarını almakla görevli melek.

İsrafil (a.s.): Kıyamet günü sûr borusuna üfleyip kıyameti ilan etmekle görevli melek.


Dört Büyük Melek Dışındaki Meleklerden Bazıları

Hafaza: Koruyucu melekler

Kiramen Katibin: Sevapları ve günahları kaydeden melekler.

Münker-Nekir: Kabir aleminde sorgu yapan melekler.


Ünite İle İlgili Diğer Kavramlar

Kıyamet: Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlıların ölmesi.

Ba’s: Kıyametten sonra insanların yeniden dirilmesi.

Haşr: Yeniden dirilen insanların Allah’ın huzurunda toplanması.

Mahşer: Yeniden dirilen insanların Allah’ın huzurunda toplanacakları alan.

Mizan: İnsanların sevap ve günahlarının tartılacağı ilahi adalet terazisi.

Nas: Kur’an’ın 114. ve son suresi. Nas kelimesi sözlükte "insanlar" anlamına gelir.

Muavvizeteyn: Felak ve Nas surelerinin ikisine birden verilen isim.

7. sınıf 1. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir.