Din Kültürü 10. Sınıf 1. Ünite Önemli Kavramlar

Allah İnsan İlişkisi Ünitesi

Allah'ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri

Gaye ve Nizam Delili: Evrende mükemmel bir düzen vardır. Evrende bulunan varlıklar madde ve atomdan oluşmaktadır. Dolayısıyla varlıklar kendi başlarına bir düzen oluşturacak güce ve kudrete sahip değildir. Öyleyse bunları tasarlayan bir yaratıcı olmalıdır. Bu yaratıcı Yüce Allah'tır.
www.huseyinarasli.com
Ekmel Varlık Delili: İnsan doğası yüce bir yaratıcıya inanma eğilimi taşır. Buna göre insanın zihninde mükemmel varlık düşüncesi mevcuttur. Bu mükemmel varlık düşüncesi insana kendisi mükemmel olan Allah’tan (c.c.) gelmiştir.Esma-i Hüsna: Yüce Allah'ın 99 güzel ismi.

Allah'ın İsimlerinden Bazıları

Ehad: Allah'ın bir olduğunu ifade eden ismi.

Hâlık: Allah'ın yaratıcı olduğunu belirten ismi.

Bârî: Allah'ın bir model olmaksızın canlıları yarattığını belirten ismi.

Musavvir: Allah'ın ölçülü, dengeli ve sanatlı yarattığını ifade eden ismi.

Rahman: Allah'ın dünyada herkese sınırsız rahmet ettiğini belirten ismi.

Rahim: Allah'ın ahirette sadece Müslümanlara sonsuz rahmet ettiğini belirten ismi.

Rezzak: Allah'ın canlılara maddi ve manevi nimetler verdiğini belirten ismi.

Müheymin: Allah'ın yarattıklarını koruyup gözettiğini belirten ismi.
www.huseyinarasli.com
Kayyum: Allah'ın kainatı idare ettiğini belirten ismi.Allah'ın Zâtî ve Subûtî Sıfatları

• Zâtî sıfatlar

1- Vücud: Var olmak demektir. Allah vardır.

2- Kıdem: Ezelî olmak demektir. Allah'ın öncesi, başlangıcı yoktur.

3- Beka: Sonu olmamak demektir. Allah'ın varlığının sonu yoktur.

4- Vahdaniyet: Bir olmak demektir. Allah birdir.

5- Muhalefetün lil havadis: Sonradan yaratılanlara benzememek demektir. Allah sonradan olan hiçbir şeye benzemez.

6- Kıyam binefsihi: Varlığı kendinden olmak demektir. Allah var olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. O'nun varlığı kendindendir.
www.huseyinarasli.com
• Subûtî sıfatlar

1- Hayat: Allah diri ve canlıdır. Tüm varlıkların hayat kaynağıdır.

2- İlim: Allah her şeyi bilir. Kalplerde gizlenen düşünceleri de bilir.

3- Semi: Allah her şeyi işitir.

4- Basar: Allah her şeyi görür.

5- İrade: Allah ne dilerse olur.

6- Kudret: Allah'ın gücü her şeye yeter.

7- Kelam: Allah kelimelere, harflere, seslere ihtiyaç duymadan konuşur. Kur'an Allah'ın kelamıdır.

8- Tekvin: Allah bütün varlıkları yoktan var eden, yaratandır.

10. sınıf 1. ünite geniş özet için tıklayın ›