Din Kültürü 11. Sınıf 1. Ünite Kısa Özet ve Önemli Kavramlar

Dünya ve Ahiret Ünitesi Önemli Kavramlar

Ahiret: Sözlükte "son" demektir. Terim olarak ise dünya hayatından sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek ölüm sonrası hayattır.

Ölüm: Anne karnında başlayan insan hayatının bedenle ruhun birbirinden ayrılışı.

Kabir Hayatı - Berzah: Sözlükte "iki şey arasındaki perde, engel" anlamına gelen berzah, dinî terim olarak ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına denir.

Kıyamet: Kıyamet "dikilmek, ayağa kalkmak, durmak ve canlıların Allah Teala’nın huzurunda saygıyla duracakları gün" anlamlarına gelir.

Ba's: "Öldükten sonra tekrar dirilmek" anlamına gelen ba's, ahiret hayatının evrelerinden biridir. Kıyametin kopmasından sonra Allah Teala’nın emri ile İsrafil (a.s.), sûra ikinci defa üfleyecek ve bütün canlılar tekrar diriltileceklerdir. Buna ba's denir.

Haşir: Allah Teala’nın insanları diriltip dünyada iken yaptıkları işlerden hesaba çekmek üzere toplaması.

Mahşer: Haşir yani toplanma yeri.

Hesap: Mahşerde toplanan insanlar muhakeme edilecekler, insanlara sualler sorulacak ve herkes dünyada yaptıklarının hesabını verecektir. Buna hesap denir.

Cennet: Sözlükte "bitki ve ağaçlarla örtülü yer, bahçe" anlamlarına gelen cennet, iman edip salih amel işleyen müminlerin ebedî olarak kalacakları ve içinde çeşitli nimetlerin bulunduğu mükâfat yurdu demektir.

Cehennem: Sözlükte "derin kuyu" anlamına gelen cehennem, dünya hayatında Allah Teala’ya iman etmeyenlerin ve O’nu inkâr edenlerin sürekli kalacağı yer olarak tanımlanır.

Cenaze Namazı: Bir Müslüman vefat ettiği zaman geride kalanların ona karşı yapmaları gereken görevler vardır. Bunların başında vefat edenin cenaze namazının kılınması gelir. Cenaze namazı ayakta kılınır. Bu namazın rükû ve secdesi yoktur.

Cenaze Namazının Kılınışı: Kişi vefat ettiği zaman önce yıkanır ve kefenlenir. Sonra da cenaze namazının kılınması için cami avlusuna getirilip musalla taşına konulur. Sonra kıbleye doğru dönülerek imamın arkasında saf oluşturulur. Namaza niyet edilirken ölen kişinin kadın veya erkek olduğu belirtilir, niyet de ona göre yapılır.

» Başlangıç tekbiri alınır ve eller bağlanır

» Sessizce "sübhaneke" duası okunur, duanın "ve celle senâüke" kısmı da söylenir.

» Eller kaldırılmadan tekbir alınır.

» Salli-barik duaları içimizden okunur.

» Eller kaldırılmadan tekbir alınır.

» Cenaze duası okunur. (Bu duayı bilmeyenler rabbena dualarını okurlar)

» Son tekbirden sonra sağa ve sola selam verilerek namaz bitirilir.

» Namaz bittikten sonra imam vefat eden kişi için cemaatten helallik ister. Topluca fatiha suresi okunur ve cenaze defnedilmek üzere mezarlığa götürülür.

11. sınıf 1. ünite geniş özet için tıklayın ›