Şarkı Nazım Şekli

Şarkı: Divan edebiyatında bestelenmeye uygun olarak yazılmış murabba türündeki şiirlere verilen isimdir. Bu tür murabba şarkıların üçüncü mısraına "miyân", her bendin sonunda tekrarlanan mısraa da "nakarat" denir. Şarkıların dili sade, bend sayıları ise azdır.


Örnek:
www.huseyinarasli.com
Sevdiğim cânım yolunda hâke yeksân olduğum
Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum
Ey benim aşkında bülbül gibi nâlân olduğum
Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

.................

Sen açıl gül gibi zâr ile hezâr olsun Nedîm
Bend bend olsun ham-ı zülfün şikâr olsun Nedîm
Sen salın cânâ yolunda hâksâr olsun Nedîm
Îddir çık nâz ile seyrâna kurbân olduğum

fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
Nedîm (öl. 1730)


Açıklaması:

Sevdiğim, canım, yolunda toprak olduğum. Kurban olayım, bayram geldi, çık nazlı nazlı gez, dolaş. Ey aşkıyla bülbül gibi ağlayıp inlediğim. Kurban olayım, bayram geldi, çık nazlı nazlı gez, dolaş.

Sen gül gibi açıl, Nedim de karşında feryat eden bülbül olsun. Saçının kıvrımları bağ bağ tuzak, Nedim de o tuzağa av olsun. Sen salınarak gez ey sevgili, Nedim de yolunda toprak olsun. Kurban olayım, bayram geldi, çık nazlı nazlı gez, dolaş.