Servet-i Fünun Dönemi Tiyatro ve Gazetecilik

» Tanzimat edebiyatının 1. döneminde toplumun yararına kullanılan gazetecilik ve tiyatro çalışmaları, Servet-i Fünun döneminde önemini yitirmiştir.

» Devletin basın hayatında o dönem uyguladığı sansür ve sıkı takip, gazeteden daha çok dergilerin yayın hayatına atılmasına sebep olmuştur. O devirde yayımlanan başlıca dergiler; Servet-i Fünun, Mektep, Mütalâa, Musavver Mâlûmat, Hazine-i Fünun...
www.huseyinarasli.com
» Bu dergilerde daha çok sanat ve edebiyat yayınları yapılmıştır.

» Servet-i Fünun sanatçıları, dönemin siyasi şartlarından dolayı sahnelenmesine izin verilmeyeceği düşüncesiyle tiyatroya da fazla rağbet göstermemişlerdir.