İslam Düşüncesinde Yorumları Birleştiren Unsurlar

Din Kültürü 10. Sınıf 5. Ünite İtikadi, Siyasi, Fıkhi Yorumlar ünitesinin son kazanımı "İslam Düşüncesinde Yorumları Birleştiren Unsurlar" konusunun özeti.

Mezheplerin farklılığı ibadet konuları ve sosyal hayatla ilgili uygulamalarda kendini göstermiştir. Aşağıda belirtilen dört ana konu ise mezhepleri birleştiren temel unsurlardır. Bunlar;

Tevhit: Allah'ın varlığı, birliği, sıfatları, güzel isimleri.

Nübüvvet: Peygamberlere inanmak.

Kur'an: İslam dininin en temel kaynağı olan ve Allah tarafından Peygamber Efendimize vahiy yoluyla indirilmiş ilahi kitap.

Ahiret: Kıyametin kopmasından sonraki sonsuz hayat.