Bakara Suresi 177. Ayet

Din kültürü ve ahlak bilgisi 9. sınıf 3. ünite 6. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Bakara Suresi, 177. Ayet".

"Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik kişinin Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmesi; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olan kölelere harcaması; namazı kılıp zekâtı vermesidir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar; darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır." (Bakara suresi, 177. ayet)

• Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 177. ayeti "Birr ayeti"olarak isimlendirilir.

• "Birr" kavramı iman ve ibadet başta olmak üzere her türlü iyilik, ihsan, itaat ve doğruluk anlamlarına gelir.

• Ayette "birr" kelimesinin kapsamına giren güzel nitelikler; iman, ibadet, ahlâka ilişkin olmak üzere üç başlıkta ele alınmıştır.

• Bu ayette gerçek iyiliğin samimi bir iman, ibadet ve bunların neticesi olan güzel ahlakla ilgili olduğu açık biçimde belirtilmiştir.

• Böylece içinde iman, ibadet ve ahlâk erdemlerinin yer almadığı bir şekilciliğin din açısından temelde bir önem taşımadığı vurgulanmıştır.

• Özden yoksun bir şekilcilikle gerçek iyiliğe ulaşılamayacağı belirtilmiştir.

9. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›