Hucurat Suresi 10. Ayet

Din kültürü ve ahlak bilgisi 12. sınıf 3. ünite 4. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet"

"Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin." (Hucurât suresi, 10. ayet)

• Hucurât suresi on sekiz ayet olup Medine döneminde indirilmiştir.

• Sure, adını dördüncü ayette geçen "hucurât" kelimesinden almıştır. Hucurât kelimesi "odalar" anlamına gelir.
www.huseyinarasli.com
• Hucurât suresi inananların gerek peygambere karşı gerekse kendi aralarında uymaları gereken görgü ve ahlak kurallarını konu edinmektedir.

• Surenin 10. ayetindeki "Müminler ancak kardeştirler." ilkesiyle, müminler için kardeşlik dışında herhangi bir ihtimalin söz konusu olamayacağı belirtilmiştir.

• Ayetin devamında "Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin" buyrularak kırgınlık, dargınlık içinde olan kardeşlerin arasını düzeltmemiz emredilmektedir.

• Bütün bunların sorumluluk ve takva bilinciyle yapılması gerektiği Hucurât suresinin 10. ayetinde vurgulanmış ve ancak bu yolla Allah'ın merhametine ulaşılabileceği ifade edilmiştir.

12. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›