İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar (12. sınıf)

Din Kültürü 12. Sınıf 3. Ünite Özeti

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE TASAVVUFİ YORUMLAR
• Tasavvuf İle İlgili Kavramlar
• Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu
• Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu
• Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar
• Yesevilik
• Kadirilik
• Rifailik
• Mevlevilik
• Nakşibendilik
• Alevilik-Bektaşilik
• Hucurat Suresi 10. Ayet
• Ünite Değerlendirme Testi-1
• Ünite Değerlendirme Testi-2
• Ünite Değerlendirme Testi-3


KAZANIMLAR

1. İslam düşüncesinde tasavvufi düşüncenin oluşum sürecini değerlendirir.

2. Tasavvufi düşüncede ahlaki boyutun önemini fark eder. Edep ve insan-ı kâmil kavramlarının tasavvufi düşüncedeki yerine de değinilir.

3. Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. Yesevilik, Kadirilik, Rifailik, Mevlevilik, Nakşibendilik ve Alevilik-Bektaşilik konularına yer verilir.

4. Alevilik-Bektaşilikteki temel kavram ve erkânları tanır. Cem ve cemevi, musahiplik, razılık ve kul hakkının sorulması, cemde on iki hizmet, semah, gülbank, Hızır ve Muharrem orucu konularına yer verilir.

Bu kapsamda;

• Hacı Bektaş Veli’nin, Bektaşiliğin oluşumu ve Aleviliğin gelişimindeki rolüne, Alevilik-Bektaşilikteki “ocak kültürü”ne, “el ele, el hakka ikrarı”na ve “dört kapı kırk makam”a yer verilir; Bektaşilikte musahipliğe “ikrar ve nasip alma” da denildiğine ve bu kavramın İslam tarihindeki muhacir ensar kardeşliğine dayandırıldığına değinilir.

• Cemevi; âyin-i cem erkânının yapıldığı, “yol, âdap ve erkân yeri” olarak nitelendirilir; Bektaşilikte ise cemevi yerine “meydan evi” ifadesinin kullanıldığına da değinilir. “Düşkünlükten kaldırma cemi”, “Dardan indirme cemi” ile “Abdal Musa cemi”nden bahsedilir. Âyin-i cem ve cemevi ile ilgili görsellere yer verilir.