Yesevîlik

Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi'nin (öl. 1167) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Hoca Ahmed Yesevi hazretleri, Türkistan'ın Yesi kentinin Sayram kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini Yesi şehrinde aldı. Burada önce babasından, sonra da dönemin meşhur mutasavvıfı Arslan Baba'dan ders aldı. Sonra da dönemin önemli ilim merkezlerinden Buhara'ya gitti ve orada Yusuf Hemedani'den ilim tahsil etti. Hocası Arslan Baba'nın vefatından sonra memleketi Yesi'ye dönüp ders vermeye başladı. Birçok öğrenci yetiştirdi. Öğrencilerine ve insanlara İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarını anlattı. Hoca Ahmet Yesevi, insanlara İslam'ın ilkelerini anlatırken "hikmet" adı verilen şiirlerini kullandı. Sade, akıcı ve anlaşılır bir Türkçeyle yazdığı bu şiirleri, Türk halkının İslam'ı anlayıp öğrenmesinde çok etkili oldu. Ahmet Yesevi'nin hikmet adı verilen bu şiirlerinin toplandığı kitabının adı "Divan-ı hikmet" tir. Ayrıca o şiirleri, sohbetleri ve kişiliğiyle halk arasında çok sevildi ve "Pîr-i Türkistan" lakabıyla tanındı. Yesevilik Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafya'da yayılmıştır. Hacı Bektaş Veli, Abdal Musa, Geyikli Baba gibi mutasavvıflar Yesevilik düşüncesinin Anadolu'da yayılmasında etkili olmuşlardır.


Yeseviliğin Önemli Bazı İlkeleri

» Dünya malına değer vermemek

» Züht ve takvaya önem vermek

» Kur'an ve sünnete uygun yaşamak

» Devamlı abdestli gezmek

» Allah'ı çokça zikretmek...


Örnek Sorular

• Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan değildir?
a) Yesevilik
b) Nakşibendilik
c) Mevlevilik
d) Hanefilik
e) Kadirilik

cevap D


• Türkistanlı Hoca Ahmed Yesevi'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

cevap E


• Hoca Ahmed Yesevi'nin insanlara İslam dininin ilkelerini anlattığı, sade ve akıcı bir Türkçe ile yazdığı şiirlerine ne ad verilir?
a) Mesnevi
b) Rubai
c) Mevlid
d) Hikmet
e) Kaside

cevap D

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.