Kâdirîlik

Abdülkadir Geylani'nin (öl. 1169) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Abdülkadir Geylani hazretleri Peygamberimizin soyundan gelmekte olup İran'ın Geylan kasabasında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başladı. İlk eğitimini Geylan'da aldı. Ardından devrin önemli ilim ve kültür merkezlerinden Bağdat'a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Önce Kur'an'ı ezberledi. Sonra da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra öğrencilerine dersler vermeye, halka İslam'ın ilkelerini anlatmaya başladı. Sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu. Kadirilik zamanla Anadolu, Orta Asya ve Afrika'ya kadar yayıldı.

Abdülkadir Geylani'nin Önemli Eserleri: Fütûhu'l-Gayb, El-Fethu'r-Rabbanî, Günyetü't-Tâlibîn


Kadiriliğin Önemli Bazı İlkeleri

» Şakayla bile olsa asla yalan söylememek

» Verdiği sözünü yerine getirmeye çalışmak

» İnsanlara ve diğer canlılara kötülük yapmamak

» Günah işlemekten özenle kaçınmak

» İnsanlara yük olmamak

» Her zaman alçak gönüllü olmak

» Mecbur kalmadıkça Allah adına yemin etmekten kaçınmak...

12. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›