Kâdirîlik

Abdülkadir Geylani'nin (öl. 1169) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Abdülkadir Geylani hazretleri Peygamberimizin soyundan gelmekte olup İran'ın Geylan kasabasında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren ilim tahsiline başladı. İlk eğitimini Geylan'da aldı. Ardından devrin önemli ilim ve kültür merkezlerinden Bağdat'a giderek orada meşhur alimlerden ilim tahsil etti. Önce Kur'an'ı ezberledi. Sonra da tefsir, hadis, fıkıh, kelam, mantık, matematik ve tıp ilimlerinde eğitim aldı. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra öğrencilerine dersler vermeye, halka İslam'ın ilkelerini anlatmaya başladı. Sohbetleriyle ve verdiği derslerle insanlar üzerinde derin etkiler bıraktı. Eserleri yüzlerce yıl beğeniyle okundu. Kadirilik zamanla Anadolu, Orta Asya ve Afrika'ya kadar yayıldı.

Abdülkadir Geylani'nin Önemli Eserleri: Fütûhu'l-Gayb, El-Fethu'r-Rabbanî, Günyetü't-Tâlibîn


Kadiriliğin Önemli Bazı İlkeleri

» Şakayla bile olsa asla yalan söylememek

» Verdiği sözünü yerine getirmeye çalışmak

» İnsanlara ve diğer canlılara kötülük yapmamak

» Günah işlemekten özenle kaçınmak

» İnsanlara yük olmamak

» Her zaman alçak gönüllü olmak

» Mecbur kalmadıkça Allah adına yemin etmekten kaçınmak...


Örnek Sorular

• Abdülkadir Geylani'nin görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolünün adı nedir?
a) Kadirilik
b) Mevlevilik
c) Nakşibendilik
d) Şafilik
e) Yesevilik

cevap A


• "Abdülkadir Geylanî hazretleri Peygamber Efendimizin soyundan gelmekte olup İran'ın ............... kasabasında doğdu."
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Tebriz
b) Geylan
c) Tahran
d) Belh
e) Sayram

cevap B

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.