Nakşibendîlik

Nakşibendilik, Muhammed Bahauddin Nakşibend'in (öl.1389) görüş ve düşüncelerine dayanan tasavvuf ekolüdür. Muhammed Bahauddin Nakşibend hazretleri, Buhara yakınlarındaki Kasr-ı Ârifân köyünde dünyaya geldi. Döneminin alimlerinden ve mutasavvıflarından ilim tahsil etti. İlmiyle, takvasıyla, sade yaşantısı ve güzel ahlakıyla herkes tarafından sevilip sayılan bir kişi oldu. Ayrıca o mütevazi bir insandı. Haramlardan son derece sakınırdı. Hediyeleşmeye önem verir, kendisine gelen hediyeleri karşılıksız bırakmazdı. Nakşibendilik Anadolu, Türkistan ve Hindistan başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yayıldı.


Nakşibend Kelimesinin Anlamı: Bu kelime Farsça'da (İran dili) nakış yapan anlamındadır. Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvufu insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine bu lakap verilmiştir.


Nakşibendiliğin Önemli Bazı İlkeleri

» İnsan helal çerçevesinde dünya nimetlerinden yararlanmalı, günlük işlerini aksatmamalıdır. Ancak Allah'a karşı kulluk görevlerini asla ihmal etmemelidir.

» Daima Allah'ı zikretmeli, O'nu hatırından çıkarmamalıdır.

» Allah'ı zikretmek gizlice, kalpten yapılmalıdır.

» İç ve dış dünyasını her türlü kusurdan arındırmalıdır.

» Nakşibendiliğin en temel ilkelerinden biri "Halk içinde Hak ile beraber olmak"tır...


Örnek Sorular

• "Muhammed Bahauddin Nakşibend hazretleri Buhara yakınlarındaki ................ köyünde doğdu."
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Kasr-ı Arifan
b) Sayram
c) Geylan
d) Belh
e) Horasan

cevap A


• "Muhammed Bahauddin hazretleri tasavvuf ilmini ve âdâbını insanların kalbine nakış nakış işlediği için kendisine ............... lakabı verilmiştir."
Cümlede yer alan boşluk aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
a) Pîr-i Türkistan
b) Mevlana
c) İmam-ı Azam
d) Nakkaş
e) Nakşibend

cevap E

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.