Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Çevremizde Dinin İzleri Özet

Mimarimizde Dinin İzleri

İslam dini, birlikte yaşamaya ve şehir kültürüne büyük önem vermiştir. Müslümanlar şehrin merkezine camiyi, caminin çevresine de medrese (okul), şifahane (hastane), misafirhane, aşevi, çeşme gibi toplumun faydalanacağı mimari eserler inşa etmişlerdir. Merkezinde cami olan ve toplumun ihtiyaçlarına pek çok açıdan cevap veren yapıların bir arada bulunduğu külliyeler bunun en somut örneklerindendir. İslam dininde namazın cemaatle kılınmasına verilen önemden dolayı büyük camiler inşa edilmiştir. Dinimizde ilim öğrenmenin ve öğrencilere yardım etmenin teşvik edilmesi, medreselerin ve külliyelerin yapılmasına önemli katkı sağlamıştır. İslam dininin temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak camilerde şadırvanlar ve ihtiyaç duyulan çeşitli yerlerde çeşmeler yapılmıştır.


Musikimizde Dinin İzleri

İslam kültüründe musiki önemli bir yere sahiptir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Peygamberimizin ilk ezanı, sahabenin en güzel seslilerinden biri olan Bilal-ı Habeşî’ye (r.a.) okutturmasıdır. İslam tarihinde duygu ve düşüncelerin ifadesinde musiki önemli bir rol oynamış, böylece "dinî musiki" ve "tasavvuf musikisi" türleri ortaya çıkmıştır. İlahi, naat, kaside tasavvuf musikisi türlerindendir. Günde beş kez camilerde okunan ezanlar belli usul ve makamlara göre icra edilmekte olup dinî musiki unsurlarından biridir. Mübarek günlerde ve gecelerde, düğünlerde vb. çeşitli merasimlerde okunan "mevlid", Osmanlı Dönemi divan şairlerinden Süleyman Çelebi tarafından Peygamberimizin doğumunu anlatmak amacıyla yazılmış bir şiirdir.


Edebiyatımızda Dinin İzleri

Türkler, Müslüman olduktan sonra İslam’ın hayata bakışını yansıtan pek çok edebi eser vermişlerdir. Zamanla tamamen dinî içerikli bir edebiyat oluşmuştur. Tasavvuf edebiyatı olarak adlandırılan bu türde Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli önemli eserler vermişlerdir. Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan edebi eserler; tevhid, münacaat, naat, hilye... www.huseyinarasli.com


Örf ve Adetlerimizde Dinin İzleri

Örf ve âdetlerin oluşmasında toplumsal ihtiyaçların yanı sıra dinin önemli bir etkisi vardır. Toplumsal yaşantımızda dinin izlerini görebileceğimiz pek çok örf ve âdetle karşılaşırız. Örneğin; erkek çocukları için sünnet merasimi düzenlenmesi, bu merasimlerde Kur'an ve mevlit okunması, birlikte yemekler yenilmesi ve sünnet çocuğuna hediyeler verilmesi.


Hz. Süleyman (a.s.)

Hz. Süleyman (a.s.), Hz. Davud'un (a.s.) oğlu olup Yüce Allah tarafından İsrailoğlullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Yüce Allah ona birtakım olağanüstü işler yapabilme gücü vermiştir. O, aynı zamanda ülkesini adaletle yöneten bir kraldı. Yaklaşık 40 yıl hüküm sürdükten sonra ömrünün sonlarına doğru Kudüs'te Mescid-i Aksa adında bir mabet yaptırdı.

NOT: Bu okuduğunuz yayın, Çevremizde Dinin İzleri ünitesinin kısa bir özetidir. Kavram ve kazanım odaklı daha ayrıntılı ders notları için buraya tıklayın.