Din Kültürü 5. Sınıf 5. Ünite Test-1

Mimarimizde Dinin İzleri-1
Kazanım 5.5.1.


1. İslam mimarisinde; merkezinde cami olan, caminin çevresinde ise medrese, şifahane (hastane), misafirhane, çeşme gibi toplumun faydalanacağı yapıların bir arada bulunduğu çok işlevli kullanım alanlarına ne ad verilir?
a) Kervansaray
b) Külliye
c) Saray
d) Aşevi2. İslam kültüründe "şifahane" olarak adlandırılan yapıların günümüzdeki adı nedir?
a) Cami
b) Han
c) Külliye
d) Hastane3. Camiler, Müslümanların ibadet yapma ve bir araya gelme yeridir. Camilerde;
I- Namaz kılınır.
II- Vaaz ve hutbe dinlenir.
III- Sıkıntılar ve dertler paylaşılır.
Camiler hakkında yukarıda verilen numaralanmış yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) I-II
c) II-III
d) I-II-III4. Yarım küre biçiminde olan ve caminin üzerini örten yapıya ne ad verilir?
a) Kubbe
b) Minare
c) Şadırvan
d) Mihrap5. Camilerde müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan yüksek ve ince yapılara ne ad verilir?
a) Kubbe
b) Minber
c) Minare
d) MihrapDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı