Din Kültürü 6. Sınıf 5. Ünite Test-1

Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler-1
Kazanım 6.5.1.

1. Akıl sahibi insanları kendi hür iradeleriyle doğru yola götüren ilahi kurallar anlamına gelen ve toplumumuzu birleştiren temel değerlerden biri olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Millet
b) İstiklal Marşı
c) Din
d) Bayrak2. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzu ayakta tutan, birlik ve beraberliğimizi sağlayan temel değerlerimizden değildir?
a) Haset
b) Saygı
c) Sorumluluk
d) Vatan sevgisi3. Hicret esnasında Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar çok zorluk çekmiş, tüm mal varlıklarını, evlerini, yurtlarını bırakıp Medine’ye taşınmışlardır. Ensar, muhacirlere yardım etme konusunda adeta birbirleriyle yarışmış, sahip oldukları pek çok şeyi paylaşmışlardır. Mekkeli ve Medineli Müslümanlar arasında gerçekleşen bu toplumsal dayanışma örneği Kur’an-ı Kerim’de övülmüş ve bütün Müslümanlara örnek gösterilmiştir.
Paragrafta verilen bilgiler ışığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
a) Hicret bir toplumsal dayanışma örneğidir.
b) Hicret kardeşliğin sembolüdür.
c) Hicret Peygamberimize ilk vahyin geldiği zaman dilimidir.
d) Hicretteki ensar ve muhacir kardeşliği Kur'an'da övülmüştür.4. "... Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah bilendir, haberdardır." (Hucurat suresi, 13. ayet)
Metinde verilen Hucurat suresi 13. ayetine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Allah katında herkes eşittir.
b) İslam'da insanlar makam ve mevkisine göre değerlendirilmez.
c) Allah'ın bize değer vermesini istiyorsak davranışlarımızda samimi olmalıyız.
d) Bir insanın soyunun asaleti, onun dini yönden değer kazanmasını sağlar.5. İslam’da toplumsal birlik ve bütünlüğü, sosyal hayatın düzenini bozan, insanları birbirine düşüren kötü davranışlar yasaklanmıştır. Bunun yerine insanları birbirine yaklaştıran güzel davranışlar emredilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal huzuru bozan davranışlardan biridir?
a) Samimiyet
b) Gıybet
c) Akrabayı ziyaret
d) Kardeşlik6. Bu ibadet yerleri, insanları birleştirmesi ve kaynaştırması bakımından toplumsal hayatta önemli bir yer tutar. Burada gerek sosyal gerek kültürel bakımdan pek çok farklı yönleri olan insanlar, Allah'a kulluk borçlarını ödemek amacıyla aynı safta birleşirler.
Yukarıda tasvir edilen mekan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hastane
b) Spor salonu
c) Darülaceze
d) Cami7. İslam toplumunun ortak değerlerinden biri olan ve bizi bir araya toplayıp birleştiren "ehl-i beyt" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimizin ev halkı
b) Peygamberimizin yakın arkadaşları
c) Medineli Müslümanlar
d) Peygamberimizin anne tarafından tüm akrabalarıDİĞER TESTLER İÇİN → tıklayın

Hazırlayan: Hüseyin Araslı