Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

• Dinimizde ahlakın kaynağı Kur'an'dır. Kur’an ahlakını en güzel biçimde yaşama geçiren ise peygamberimiz Hz. Muhammed'dir ( s.a.v.).

• Sufilere göre tasavvuf, Allah ve Resulü’nün ahlakıyla ahlaklanmaktır. Tasavvuf döneminin önemli isimlerinden Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’ye (ö. 908) göre, tasavvuf ne birtakım merasimler ne de bir bilgi yığınıdır; aksine tasavvuf yalnızca ahlaktır.

"Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." (Kalem suresi, 4. ayet)

• Bazı mutasavvıflar, tasavvufun konusunu "tahalluk ve tahakkuk" olarak özetlemişlerdir. Tahalluk, tasavvufun eğitim boyutu olup İslam ahlakını öğretmektir. Tahakkuk ise ahlak ve takva ile yükselişe eren sufinin Hakk'ı zat, sıfat ve fiilleriyle tanımaya başlamasıdır.
www.huseyinarasli.com
• "Tasavvuf tamamen edepten ibarettir." diyen sufilere göre "edep" kavramı üzerinde tasavvufun doğuş döneminden itibaren önemle durulmuştur. Hayır ve faziletin kaynağı olan edebe uygun davranış tasavvufi hayatta çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

• Sufilere göre, tasavvuf ve tarikat terbiyesinin amacı, insanı Hakk’a ve halka karşı sorumlu davranmasını öğretmektir. Sufiler, zarafet ve nezaketin kaynağı olan bu anlayışı çok sık kullandıkları "Edep yahu!" sözüyle ifade etmişlerdir. www.huseyinarasli.com

• Tasavvuf, insanın kalbindeki kötü vasıflardan kurtulma çarelerini, kalpteki iyi vasıfları ve onları kazanma yollarını göstermeyi hedefler. Böylece manevi mertebeleri kat ederek en yüksek mertebe olan "insan-ı kâmil (olgun insan)" mertebesine ulaşmayı amaçlar.

• İnsan-ı kamil, Kur'an ve hadislerde ifadesini bulan ahlaki olgunluğa ulaşmış Müslümanlardır.

12. sınıf 3. ünite diğer konular için tıklayın ›