Güncel Dini Meseleler (12. Sınıf)

Din Kültürü 12. Sınıf 4. Ünite Özeti

GÜNCEL DİNÎ MESELELER
• Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler
• Ef'al-i Mükellefin
• İktisadi Hayatla İlgili Meseleler
• Gıda Maddeleri İle İlgili Meseleler
• Bağımlılıkla İlgili Meseleler
• Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler
• Ünite Değerlendirme Testi PDF İndir


Bu ünitede sırasıyla; "Dini Meselelerin Çözümünde Temel İlke ve Yöntemler", "Ef'al-i Mükellefin", "İktisadi Hayatla İlgili Meseleler", "Gıda Maddeleri İle İlgili Meseleler", "Bağımlılık İle İlgili Meseleler", "Sağlık ve Tıpla İlgili Meseleler", "En’âm suresi 151-152. Ayetler" konularına yer verilmiştir.


KAZANIMLAR

1. Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder.

2. İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerini yorumlar.

3. Gıda maddeleri ve bağımlılık konusundaki dinî ve ahlaki ilkeleri açıklar.

4. Sağlık ve tıpla ilgili bazı meseleleri dinî ve ahlaki ölçüler çerçevesinde yorumlar.

5. En’âm suresi 151-152. ayetlerde verilen mesajları değerlendirir. Kazanım; öğrencilerin Kur’an-ı Kerim mealini kullanma, Kur’an-ı Kerim’i anlama ve yorumlama, ayetlerde geçen şahıs, yer, konu ve kavramları belirleme becerilerini geliştirici etkinliklerle desteklenir. Bu kapsamda ayetlerin (nüzul sebebi, ana konuları gibi) kısa açıklamalarına öğrenci seviyesine göre yer verilir.