İktisadi Hayatla İlgili Meseleler

• Dinimize göre helal yoldan olmak şartıyla herkesin mülk edinme hakkı vardır.  Dinimiz bu konuda emek harcanmasına öncelikli önem verir.

• İslam'da hırsızlık, kumar, rüşvet, gasp gibi haksız yollarla elde edilen kazançlar mülk edinmek yasaklanmıştır. Başkasının mülküne zarar vermek de suç olarak görülmüştür.

• İslam'a göre insanlar mal ve çocuklarla uğraşırken kulluk görevlerini terk etmemelidirler.

• Dinimizde fakirliğin bir istismar aracı olarak kullanılmasını yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz de,"Sizden birinizin sırtında odun küfesi taşıması dilenmesinden hayırlıdır." sözleriyle insanları alın teri dökerek rızkını temin etmeye yönlendirmiştir.

• Dinimize göre bir Müslüman "Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun." ayetinde de belirtildiği gibi israfla cimrilik arasında dengeli bir yol tutmalı, her şeye sahip olma hırsına kapılarak insanlık ve kulluk görevlerini unutmamalıdır. www.huseyinarasli.com

• İslam, mülkiyet konusunda dengeyi gözetir. Bu nedenle fakirliği önleyecek çözüm yollarını üretmiş; faiz, rüşvet, karaborsa, emek sömürüsü ve israfı yasaklamıştır.


İslam'da İşçi ve İşveren Hakları

• İşçi, emeğini kiraya verendir. Buna göre; zannatkâr, sanayici, usta, kalfa gibi serbest meslek sahipleri bu vasıflarıyla işçidirler.

• İşçi ve işverenin birbirlerine karşı birtakım hakları, görev ve sorumlulukları vardır.

İşveren; İşçisinin beden ve ruh sağlığını önemsemeli, güvenli bir iş ortamı hazırlamalı, işçinin hakkını geciktirmeden vermelidir. İşçinin dinine, rengine, ırkına vb. değil yeteneklerine ve liyakatine önem vermelidir. www.huseyinarasli.com

İşçi; işini ciddiyetle ve özenle yerine getirmeli, sorumlu olduğu iş alanını kendine emanet olarak görmeli ve korumalı, kendine verilen sorumlulukları yerine getirmelidir.

• Toplumların ekonomik olarak kalkınması ve güçlenmesi noktasında iş ahlakı, dürüst çalışmak ve düzgün iş yapmak çok önemlidir. Tüm bunların yanında işçi sağlığı ve güvenliği de dikkat edilmesi gereken konular arasındadır. Bunlar gözetildiğinde toplumda barış ve huzur ortamı oluşur.

"İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz." Hz. Muhammed (s.a.v.)

"Mü’minler işlerini en güzel şekilde yaparlar." Hz. Muhammed (s.a.v.)

İslam'a göre kişi;

1. Maddi ihtiyaçlarını sağlayacak ve ailesini geçindirecek bir iş sahibi olmalıdır.

2. İmkanı varsa hayır faaliyetlerine katılmak için kazancından pay ayırmalıdır.

3-İşini dürüstçe ve en güzel şekilde yapmalı, hem kazancıyla hem de ürettiği mal ve hizmetle toplum refahına katkıda bulunmalıdır.

4- Mesleki bilgi ve ehliyete sahip olmalıdır.

5- Haramdan korunmak ve helal kazanç sağlamak için gerekli dinî ve ahlaki bilgileri öğrenmelidir.

12. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›