Gıda Maddeleri İle İlgili Meseleler

Dinimizde bazı yiyecekler çeşitli nedenlerden dolayı haram kılınmıştır. Kulların bu yasaklara itaat etme yükümlülükleri vardır. Yiyecekler konusundaki yasaklar en başta insanın beden ve ruh sağlığının korunmasını amaçlamaktadır. Beden ve ruh sağlığına zararlı olduğu sabit olan maddelerin yenilip içilmesi dinen yasaklanmıştır. Bundan dolayı zehirli ve uyuşturucu maddeler, sarhoşluk veren katı, sıvı ve uçucular insan sağlığı açısından tehlike arz etmesi nedeniyle dinen haram kabul edilmiştir. www.huseyinarasli.com


Haram Kılınan Hayvansal Gıdalara:

• Domuz eti

• Ölmüş hayvan eti

• Akıtılmış kan

• Allah'tan başkası adına kesilen kurban
www.huseyinarasli.com
• Azı dişi olan yırtıcı hayvanlar

• Avını pençesiyle parçalayan kuşlar


Haram Kılınan Bitkisel Gıdalar

• Alkollü İçkiler

• Uyuşturucular

• Zehirli maddeler

• Keyif verici maddeler


Helal ve Haramlarda Temel Ölçütler

• Bu konuda verilen hükümler Kur'an, sünnet ve icmaya aykırı olamaz.

• İyi niyet haramı helal yapmaz.

• Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.

• Şüpheli şeylerden sakınmak gerekir.
www.huseyinarasli.com
• Miktarın azlığı ve çokluğu haram hükmünü değiştirmez.

• İsraftan sakınmak gereklidir.

• Eti yenen hayvanların beslenme usullerine dikkat edilmelidir.

• Harama yaklaştıran şeylerin de haram olduğu unutulmamalıdır.

12. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›