İsra Suresi 23-29. Ayetler

Din kültürü ve ahlak bilgisi 9. sınıf 4. ünite 4. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: İsra Suresi, 23-29. Ayetler".

"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘of!’ bile deme; onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et! diyerek dua et. Rabbiniz sizin kalplerinizdekini çok iyi bilir. Eğer siz iyi olursanız, şunu bilin ki Allah, kötülükten yüz çevirerek tövbeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun (beklemek durumunda olduğun) bir rahmet için onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun." (İsrâ suresi, 23-29. ayetler.)
www.huseyinarasli.com

• Kur’an-ı Kerim’in 17. suresi olan İsrâ suresi hicretten önce Mekke’de nazil olmuştur.

• 23 ve 29. ayetler arasında İslam’ın insan hayatına hâkim kılmak istediği temel ilkeler yer almaktadır.

• İlk olarak Allah’tan başkasına kulluk edilmemesi emredilmekte ve İslam’ın tevhit ilkesine vurgu yapılmaktadır.

• Tek olan Allah’a imanın ardından ikinci sorumluluk anne babaya iyi davranmak olarak bildirilmiştir.

• Ayette Allah’a kullukla anne babaya iyilik yan yana anılmış, böylece bu davranışın önemi vurgulanmıştır.
www.huseyinarasli.com
• Üçüncü sorumluluk akrabaya ve ihtiyaç sahiplerine iyilik etmek, hayır yapmaktır.

• İsrâ suresi 26. ayette akrabaların başta zikredilmesi bu hususta önceliğin onlara verilmesi gerektiğini gösterir.

• Ayetlerde bildirilen dördüncü önemli sorumluluk da cimrilikten ve israftan sakınmaktır.

• Cimrilik de savurganlık da aşırılıktır, bu sebeple İslam’a göre haramdır.

• İkisinin ortası cömertliktir. Cömertlik, İslam'da övülen ve erdem olarak kabul edilen bir davranıştır.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›