Din Kültürü 9. Sınıf 4. Ünite Gençlik ve Değerler Özet

4. ÜNİTE GENÇLİK VE DEĞERLER
• Değerler ve Değerlerin Kaynağı
• Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi
• Değerlerin Oluşumunda Örf ve Adetlerin Etkisi
• Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
• Temel Değerler
• İsra Suresi 23-29. Ayetler
• 4. Ünite Test-1
• 4. Ünite Test-2
• 4. Ünite Test-3
• 4. Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

1. Değerlerin oluşumuna etki eden unsurları analiz eder. Değer kavramının analizi yapılır; değerlerin oluşumunda; dinin, örf ve âdetlerin etkisine yer verilir.

2. Gençlerin kişilik gelişiminde dinî ve ahlaki değerler ile örf ve âdetlerin yerini tartışır. Gençlerin kişilik gelişimine değerlerin etkisi günlük hayattan örneklerle açıklanır.

3. Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. İslam düşünce geleneğinde öne çıkan temel "insani erdem ve değerler"den hikmet, adalet, iffet ve şecaat konularına yer verilir. İnsanın düşünme, arzu ve gazap gibi konularda ölçülü olması, itidal üzere hareket etmesi, bedeni ve maddi hazlara aşırı düşkünlükten korunması, gönül tokluğu gibi anlamlara gelen iffet kavramı, ahlaki ve felsefi boyutlarıyla ele alınır.