Din Kültürü 9. Sınıf 4. Ünite

Kur'an-ı Kerim ve Ana Konuları.


► İSLAM DİNİNİN TEMEL KAYNAĞI: KUR'AN-I KERİM

• Kur'an- Kerim, Allah tarafından vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilen son ilahî kitaptır.

• Kur'an-ı Kerim İslam dininin en temel ve birinci kaynağıdır.

• Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır.

• Kur'an'ın içindeki hükümlerin geçerliliği kıyamete kadar devam edecektir.

• Kur'an'ın tek bir harfi bile değişmeden günümüze kadar ulaşmış ve bundan sonra da değişmeyecektir.► KUR'AN-I KERİM'İN TARİHİ

Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci 610 yılı Ramazan ayında Cebrail meleğinin Allahü Teala'dan Peygamberimize ilk vahyi getirmesiyle başladı ve Hz. Muhammed'in vefatına kadar (632) sürdü. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize ayet ayet ve sure sure olarak indirildi. Hepsi bir anda indirilmedi. Bazı ayetler, yaşanmış olan belli bir olayın ardından o konuyu açıklayıcı veya yaşanan sorunu çözümleyici olarak gönderildi. Böylece Müslümanlar...

» devamını okumak için tıklayın► KUR'AN-I KERİM İLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLAR

Ayet: Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir. Terim olarak ise "Kur'an-ı Kerim'i oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleri"ne denir. Ayetler "durak" adı verilen işaretlerle birbirinden ayrılırlar. Durak işaretlerinde ayetin numarası yazılıdır. Kur'an'da yaklaşık 6666 tane ayet vardır...

» devamını okumak için tıklayın► KUR'AN-I KERİM'İN BELLİ BAŞLI KONULARI

Kur'an'da yer alan en önemli konu inanç esaslarıdır. İnanç kelimesinin Arapçası "iman" demektir. İman: Peygamber Efendimizin Allah tarafından getirip bizlere tebliğ ettiği ilkelerin hepsine inandığımızı dilimizle söyleyip kalbimizle doğrulamaktır. İslam dininde en temel inanç "Tevhid inancı"dır. Tevhid inancı: Allah'ın var ve bir olduğuna, eşinin, benzerinin, ortağının olmadığına inanmaktır...

» devamını okumak için tıklayın► KÜLTÜRÜMÜZDE KUR'AN-I KERİM'İN YERİ VE ÖNEMİ

Türkler İslam dinini kabul ettikten sonra toplumsal ve kültürel olarak önemli bir değişim yaşadılar. Kur'an-ı Kerim'in etkisiyle oluşan bu değişime ait bazı örnekler şu şekildedir:

• Müslüman Türk milleti fethettikleri topraklarda yaşayan halka karşı hoşgörülü davranmışlar, dinî inançları farklı olsa bile onları himaye etmişlerdir.

• Başta dinî yapılar olmak üzere inşa ettikleri mimari eserleri Kur'an ayetleriyle süslemişlerdir.

• Türkler'in Kur'an'a olan hürmetleri vesilesiyle Müslüman Türk toplumunda hat ve tezhip sanatları ortaya çıkıp gelişmiş, atalarımız bu sanat dallarında çok başarılı eserler ortaya koyarak İslam dünyasında şöhret bulmuşlardır.

"Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı."

• İslamiyet'in Anadolu'da yayılmasında önemli rol oynayan Hoca Ahmet Yesevî, Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi tasavvuf ehli şahsiyetler Anadolu halkına İslam'ı öğretmişler, Kur'an ahlakına uygun davranmayı nasihat etmişlerdir.

• Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır "Hak Dini Kur'an Dili" adlı tefsiriyle, Hasan Basri Çantay da "Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim" adlı meal-tefsiriyle ve Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı meal çalışmasıyla Kur'an'ın anlaşılmasına önemli katkılar sağlamıştır.

• Kur'an'ın kültürümüz üzerindeki etkisi günümüzde de devam etmektedir. Yeni doğan bebeğe isim verilirken, düğünlerde, sünnet törenlerinde, mevlitlerde ve cenaze törenlerinde Kur'an okunur.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.