Kur'an-ı Kerim İle İlgili Kavramlar

KUR'AN-I KERİM'İN İÇ DÜZENİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Ayet: Sözlük anlamı "işaret", "delil", "alamet" demektir. Terim olarak ise "Kur'an-ı Kerim'i oluşturan uzun veya kısa vahiy ifadeleri"ne denir.

» Ayetler "durak" adı verilen işaretlerle birbirinden ayrılırlar.

» Durak işaretlerinde ayetin numarası yazılıdır.

» Kur'an'da yaklaşık 6666 tane ayet vardır.
www.huseyinarasli.com

Sure: Kur'an'da ayetlerden oluşan bölümlere verilen isimdir.

» Kur'an'da 114 sure vardır

» Tevbe suresi hariç bütün sureler "besmele" ile başlar

» En uzun sure Bakara (286 ayet), en kısa sure Kevser (3 ayet) sureleridir.

» İlk sure "Fatiha", son sure "Nas" sureleridir.

» Mekke'de indirilmiş surelere "Mekkî sureler", Medine'de indirilmiş surelere ise "Medenî sureler" denir.


Cüz: Kur'an'ın her biri 20 sayfadan oluşan bölümlerine verilen isimdir. Kur'an'da 30 cüz vardır. Cüzler, Kur'an'ı okumak ve ezberlemek açısından bir kolaylıktır.


Cüz Gülü: Her cüzün başında bulunan ve cüz başlangıcını gösteren işaret.


Mushaf: Kur'an'ın kitap haline getirilmiş şeklidir. İlk mushaf Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde oluşturulmuş, Hz. Ebu Bekir'e teslim edilmiş, onun vefatıyla Hz. Ömer'e, ondan da kızı Hafsa'ya geçmiştir.  www.huseyinarasli.comKUR'AN-I KERİM'İN OKUNMASI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Tecvit: Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde okumak için uyulması gereken kuralları kapsayan bilim dalıdır.


Mukabele: Kur'an'ı karşılıklı okumak demektir. Vahyin indiriliş sürecinde Hz. Muhammed (s.a.v.) ile Cebrail (a.s.) her yıl Ramazan ayında o güne kadar indirilen Kur'an ayetlerini karşılıklı okumuşlardır. Günümüzde bu gelenek devam ettirilir. Ramazan ayında camilerde veya evlerde Müslümanlar bir araya gelirler, içlerinden birisi Kur'an'ı sesli olarak okur, diğerleri de önlerinde bulunan Kur'an kitaplarından onu takip ederler.


Hatim: Kur'an'ı ezbere veya yüzünden olarak başından sonuna kadar okumak demektir.


Hafızlık: Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemek demektir. Kur'an'ı baştan sona ezberleyen kişiye de hafız denir.

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

www.huseyinarasli.com

KUR'AN-I KERİM'İN ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Meal: Kur'an'ın Arapça'dan başka bir dile tercüme edilmesi demektir. Ancak meal yapılırken kelime kelime tercüme değil, tercümeye kısa açıklamalar ilave edilir. Bu da ayetlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Tefsir: Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde açıklamak, yorumlamak demektir. Tefsir yapılırken ayetin iniş sebebi, zamanı ve hangi olay sebebi ile indirildiği göz önünde bulundurulur. Tefsir yapan kişiye müfessir denir.