Kur'an-ı Kerim'in Tarihi

• Kur'an-ı Kerim'in indiriliş süreci 610 yılı Ramazan ayında Cebrail meleğinin Allahü Teala'dan Peygamberimize ilk vahyi getirmesiyle başladı ve Hz. Muhammed'in vefatına kadar (632) sürdü.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. (Kadir suresi, 1. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Kur'an-ı Kerim Peygamberimize ayet ayet ve sure sure olarak indirildi. Hepsi bir anda indirilmedi. Bazı ayetler, yaşanmış olan belli bir olayın ardından o konuyu açıklayıcı veya yaşanan sorunu çözümleyici olarak gönderildi. Böylece Müslümanlar Kur'an'ı daha iyi anladılar, daha iyi öğrenip ezberlediler. www.huseyinarasli.com

• Peygamberimiz Kur'an ayetlerini ilk dönemden itibaren vahiy katipleri tarafından çeşitli malzemeler üzerine (hayvan derileri, taşlar, papirus yaprakları) yazdırdı, pek çok sahabe de Kur'an'ı ezberledi. Ayrıca Peygamberimiz her yıl Ramazan ayında Cebrail (a.s.) ile birlikte o güne kadar inen ayetleri karşılıklı okudular. www.huseyinarasli.com

• Peygamberimizin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir'in halifeliği döneminde savaşlarda bir çok hafız sahabenin şehit olması üzerine Hz. Ömer'in fikriyle Kur'an'ın kitap haline getirilmesi gündeme geldi. Hz. Ebu Bekir, Zeyd bin Sabit'in başkanlığında bir komisyon oluşturdu ve komisyonun çalışmalarıyla Kur'an-ı Kerim tek bir nüsha olarak kitap haline getirildi. Mushaf adı verilen bu ilk Kur'an kitabı halife Hz. Ebu Bekir'e teslim edildi. www.huseyinarasli.com

• Yapılan fetihler sonrası İslam coğrafyası genişledi ve Müslüman nüfusu arttı. Bu beldelere Kur'an'ın nüshalarını göndermek için halife Hz. Osman Kur'an'ı çoğalttırdı. Bu iş için Zey bin Sabit'i görevlendirdi ve onun başkanlığındaki heyet ilk Kur'an nüshası olan Mushaf'tan yedi adet çoğalttı. Bu nüshalar Basra, Kufe, Mekke, Şam gibi önemli merkezlere gönderildi.