Din Kültürü 9. Sınıf Ünite Özetleri

9. sınıf Din Kültürü ünite özetleri, testler ve değerlendirme sınavları için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayın.


9. SINIF ÜNİTE ÖZETLERİ

1. ünite → Bilgi ve İnanç

2. ünite → Din ve İslam

3. ünite → İslam ve İbadet

4. ünite → Gençlik ve Değerler

5. ünite → Gönül Coğrafyamız


Bir Bilgi

İslam'a Göre Bilgi: İslam'a göre insan bilen ve öğrenen bir varlıktır. Bilginin kaynağı ise insana bilmediklerini öğreten ve her şeyi bilen (el-Alîm) Yüce Allah'tır. Bilgi, İslam âlimleri tarafından ilim ve marifet kavramlarıyla ifade edilmiştir. İlim, bir şeyi olduğu gibi ve gerçeğe uygun şekilde bilmektir. Marifet ise bir şey hakkında düşünerek derin bilgi ve anlayışa ulaşmaktır.
www.huseyinarasli.com
"Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir." (Alâk suresi, 1-5. ayetler)

"İlim öğrenmek her Müslümana farzdır." Hz. Muhammed s.a.v.