Din Kültürü 9. Sınıf Ünite Özetleri

9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve Din Kültürü dersleri ile ilgili konu anlatımları ve daha fazlası için alttaki bağlantıya tıklayın. Açılan sayfada ünite özetleri, konu anlatımları, sınavlar, interaktif materyaller ve testler bulabilirsiniz. Bağlantının altında ise Din Kültürü 9. sınıf özetlerinden birer paragraf örnek verilmiştir. Sitemizde yer alan dökümanlar müfredata uygun ve günceldir. Derslerinizde başarılar...

9. SINIF DERS NOTLARI İÇİN TIKLAYIN


9. sınıf 1. ünite - İnsan ve Din: İnsan her zaman yüce ve kudretli bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım dileme ihtiyacı hisseder. Bu onun yaratılışında (fıtrat) var olan bir özelliktir. Çünkü Allah insanları yaratıcısını bilip tanıyacak yetenekte yaratmıştır. İnsan, doğası gereği bir dine inanmaya yatkındır. Ancak zamanla çeşitli etkenler vasıtasıyla bu durum farklı biçimlerde gelişebilir.  İnanma, insanın fıtratında varolan bir ihtiyaçtır...

9. sınıf 2. ünite - Temizlik ve İbadet: Dinimizde bir çok ibadetin ön şartı temiz olmaktır. Örneğin, namaz kılmak ve Kur'an okumak için abdest almak, haftada en az bir defa gusül abdesti almak, namaz kılarken kılınacak yeri temizlemek, temiz elbiseler giymek. İbadetler aynı zamanda insanı manevi kirlerden de arındırır. Örneğin, "Namaz insanı kötülükten alıkoyar" (Ankebut suresi, 45. ayet), zekat cimrilik huyundan kurtarır, hac kardeşlik ve birlik-beraberlik duygularını pekiştirir...

9. sınıf 3. ünite - Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı: İslam dini Arabistan'ın Mekke şehrinde doğdu. Arabistan, Asya kıtasının güneybatısında yer alan bir ülkedir. Bu ülkede yer alan Hicaz bölgesi ise Peygamberimizin doğduğu yer olup Arap Yarımadası'nın yaşamaya en elverişli yeridir. Mekke'de, Allah'a ibadet için yeryüzünde yapılan ilk bina olan Kâbe bulunur. Peygamberimizin hayatını ve tebliğ mücadelesini anlayabilmek için O'nun yaşadığı asırda Arabistan'ın ve Arap toplumunun genel durumunu öğrenmek gerekmektedir... 9. sınıf 4. ünite - Kur'an ve Ana Konuları: Kur'an- Kerim, Allah tarafından vahiy yoluyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) indirilen son ilahî kitaptır. İslam dininin en temel ve birinci kaynağıdır. İçindeki hükümlerin geçerliliği kıyamete kadar devam edecek, dolayısıyla kıyamete kadar insanları aydınlatmaya devam edecektir. Müslümanlar Allah'a iman, ibadet, güzel davranışlar konusunda her türlü bilgiyi ilk önce en temel ve en doğru kaynak olan Kur'an'dan öğrenirler...

9. sınıf 5. ünite - Değerler: Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü davranış ve kurala değer denir. Değerlerin temeli öncelikle aile ortamında atılır. Sevgi, saygı, dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik gibi değerler önce ailede öğrenilir, sonra da toplumda yaygınlaşır. Din duygusu insanın yaratılışında var olan değerleri ön plana çıkarır. Bazı insanların doğuştan sahip olduğu özellikler de (ağırbaşlılık, sevecenlik, güvenilirlik...) değerlerin oluşumuna katkı sağlar...

9. sınıf 6. ünite - Laiklik ve Din: Din bireyi esas alır. Allah'ın bütün emirleri ve yasakları insana yöneliktir. Çünkü insan akıllı ve inanan bir varlıktır. İnsanın merak ettiği pek çok sorulara cevap veren din, insanı hem ahlaki ve manevi yönden eğitip olgunlaştırır, hem de ona bilmediklerini öğretir. Fransızcadan dilimize geçmiş olan laiklik ise din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması anlamına gelir. Bu kelime Yunanca "Laikos" sözcüğünden gelmektedir...

9. sınıf 7. ünite - İslamiyet ve Türkler: Türkler Müslüman olmadan önce Gök Tanrı inancı başta olmak üzere çeşitli inançları benimsemişlerdi. Tarihi kaynaklar eski Türklerin tek tanrıya inandıklarını göstermektedir. Orhun kitabelerine göre Gök Tanrı dini, peygamberi ve kutsal kitabı olmayan bir din olup "kam ya da şaman" denilen din adamları tarafından idare edilirdi. Göktürk Devleti yıkıldıktan sonra çeşitli bölgelere dağılan Türk boyları farklı kültürlerin ve dinlerin etkisinde kaldılar.

© Telif Hakkı

Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar öğrencilerine fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.