Din Kültürü 9. Sınıf 5. Ünite Özet

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ
• İslam Medeniyeti ve Özellikleri
• İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
• Hucurat Suresi 13. Ayet
• 5. Ünite Test-1
• 5. Ünite Test-2
• 5. Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

9.5.1. İslam medeniyeti kavramını izah eder.
Kültür ve medeniyet kavramları öğrenci seviyesine göre ana hatlarıyla ele alınır; İslam medeniyeti kavramı analiz edilir.

9.5.2. İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder.
Hicaz Bölgesi, Kudüs ve Çevresi, Şam ve Bağdat Bölgesi; İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi; Hint Alt Kıtası; Anadolu ve Balkanlar; Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi) ve Endülüs gibi İslam medeniyetinin tarihî süreçte hayat bulduğu ilim ve kültür havzaları ele alınır.
İslam medeniyetinin bu havzalara İslam’ın taşınmasına öncülük eden âlimler, komutanlar ve tüccarlara kısaca yer verilir.
İslam medeniyetine değer katan ana dillere (Türkçe, Arapça, Farsça) değinilir.
İslam medeniyetinin Anadolu ve Balkanlara taşınmasında Horasan, Anadolu ve Rumeli erenlerinin de rolüne kısaca değinilir.
Öğrencilerin Türkiye ile gönül coğrafyamız arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlenmesine yönelik sözlü ve yazılı önerilerde bulunabilecekleri etkinliklere yer verilir.

9.5.3. Hucurat suresi 13. ayette verilen mesajları değerlendirir.
"Ey insanlar! Sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır." (Hucurat suresi, 13. ayet)