Din Kültürü 9. Sınıf 5. Ünite Test-1

9. sınıf "Gönül Coğrafyamız" ünitesi PDF test indir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


İslam medeniyeti, Emeviler döneminde oluşum sürecine girmiş, Abbasiler döneminde gelişmiş, Selçuklular döneminde bu gelişim devam etmiş, Osmanlı döneminde ise kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşamıştır. İslam medeniyetinin mimari, edebiyat, sanat, matematik, astronomi, tıp vb. alanlarda ortaya koyduğu örnekler oldukça fazladır. Farabi, İbn Sina, Biruni, Harezmî, İbn Rüşd, İbn Haldun gibi ilim adamları kendi dönemlerinde, felsefe, mantık, matematik, tıp, astronomi gibi alanlarda tüm dünyaya zengin ilmi ürünler sunmuşlardır.