Din Kültürü 9. Sınıf 5. Ünite Test-2

9. sınıf "Gönül Coğrafyamız" ünitesi PDF test indir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


Hz. Ömer zamanında İslam topraklarına katılan İran ve Horasan bölgesi İslam medeniyetinin önemli havzalarındandır. Güneşin doğduğu yer anlamına gelen Horasan; Nişabur, Merv, Belh, Herat gibi önemli tarihî şehirlerin yer aldığı bir bölgedir. Günümüzde Afganistan, Tacikistan ve İran gibi ülkelerin topraklarında yer alan bu bölgedeki nüfusun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktadır. Büyük sufi Mevlânâ Celaleddin Rumi, Belh şehrinde doğmuş, daha sonra Anadolu’ya göç etmiştir. Arapçada "nehrin öbür yakası" anlamına gelen Mâverâünnehir, Orta Asya’da Seyhun ve Ceyhun nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır. Semerkant, Buhara ve Kaşgar, Türkistan’da bulunan önemli şehirlerdir.