Dini Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar

Din kültürü 10. sınıf 5. ünite mezhepler ile ilgili bazı kavramlar.

İtikad: Dinlerin inanç sistemlerini ifade etmek amacıyla itikad veya akaid kavramları kullanılır. İslam dininin inanç esaslarını da İslam itikadı oluşturur.

Kelam: İslam itikadını delilleriyle savunan ilim dalına denir.

Mezhep: Sözlükte "gidilecek yol, görüş, akım" anlamlarına gelir. İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmalarıdır.

Fıkıh: İslam dininin ibadetler ve sosyal hayata ilişkin hükümlerini inceleyen ilim dalına denir.
www.huseyinarasli.com
Fırka: İnsanlar arasından ayrılmış belli bir grup ve toğluluğu ifade eder. Fırka sözcüğü genellikle siyasi mezhepler için kullanılır.

Tevil: Birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin, içerdiği anlamlardan birinin İslam bilginleri tarafından tercih edilmesidir.

Müctehid: Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine verilen isimdir.

İctihad: Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkarma, Kur'an'ı yorumlama çalışması.

10. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›