Din Kültürü 10. Sınıf 5. Ünite İtikadi, Siyasi, Fıkhi Yorumlar Özet

İTİKADİ, SİYASİ, FIKHİ YORUMLAR
• Mezhepler Nasıl Ortaya Çıktı
• İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıklarının Sebepleri
• İslam Düşüncesinde Siyasi-İtikadi Yorumlar
• İslam Düşüncesinde Ameli-Fıkhi Yorumlar
• İslam Düşüncesinde Yorumları Birleştiren Unsurlar


ÜNİTE KAZANIMLARI

10.5.1. Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder.

10.5.2. İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerini tartışır.

10.5.3. Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir.

10.5.4. İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi yorumları genel özelliklerine göre sınıflandırır.

10.5.5. İslam düşüncesindeki amelî fıkhi yorumları tanır.

10.5.6. Nisâ suresi 59. ayette verilen mesajları değerlendirir.

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.