Din Kültürü 10. Sınıf 5. Ünite Test-3

10. sınıf "İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar" ünitesi PDF test indir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


İslam dininin temel kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir. Hz. Peygamber hayattayken Müslümanların inanç ve ibadet alanıyla ilgili tüm sorunlarına çözüm getirmiştir. Bunun için Resulullah hayatta iken Müslümanlar arasında dinî konularda farklılaşmaya sebep olacak görüş ayrılıkları ortaya çıkmamıştır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra İslam dini, Arap Yarımadası dışında da çeşitli bölgeler ve toplumlar arasında hızla yayılmış, böylece Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve âdetlere mensup insanlarla karşılaşmışlardır. Yeni gelişmelerle Müslümanlar arasında ortaya çıkan siyasi ve dinî sorunlar ile bu sorunlara üretilen çeşitli çözümler, farklı yorumların ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Yorum, ekol veya mezhep; dinin anlaşılması ve uygulanmasıyla ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikrî ve beşerî oluşumların genel adı olmuştur.