Din Kültürü 10. Sınıf 5. Ünite Test-2

10. sınıf "İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar" ünitesi PDF test indir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


Bazen insani ve içtimai bazen siyasi ve felsefi bazen de ahlaki ve kültürel gerekçelerle insanlar dinî konularda ayrılığa düşmüşlerdir. Yorum farklılığına sebep olan ana etkene göre bunları çeşitlendirmek ve isimlendirmek mümkündür. Siyasi-itikadi oluşumlar "fırka" olarak isimlendirilirken "mezhep" sözcüğü fıkhi oluşumlara verilen isimdir. Bunları birbirlerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün olmayabilir. İtikadi mezheplerin ortaya çıkışında siyasi sebepler olabildiği gibi siyasi bir fırkanın ortaya çıkışında da itikadi, dinî gerekçeler olabilir.