Din Kültürü 10. Sınıf 5. Ünite Test-1

10. sınıf "İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar" ünitesi PDF test indir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


Savaşlar, afetler, göçler ve benzeri nedenlerle farklı dinî geleneklerin yan yana varlıklarını devam ettirmeleri durumu zamanla bu geleneklere bağlı insanların birbiriyle ilişkide bulunmalarını da zorunlu kılmaktadır. Bu da doğal olarak farklı din mensubu insanların dini anlama ve yaşama noktasında birbirlerinden etkilenmelerine neden olmaktadır. Bu durum zamanla inanç sistemleri içerisinde yeni dinî anlayışların oluşmasına zemin hazırladığı gibi bazen de her iki dinden farklı yeni inanç sistemlerinin oluşmasını doğurabilmektedir. Dolayısıyla dinin mensupları arasında farklı din anlayışları ortaya çıksa da dinin özü değişmemektedir.