Nisa Suresi 59. Ayet

Din kültürü ve ahlak bilgisi 10. sınıf 5. ünite 5. kazanım "Kur'an'dan Mesajlar: Nisa Suresi 59. Ayet"

"Ey İnananlar! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden buyruk sahibi olanlara (ulu'l-emr) itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah’a ve ahiret gününe inanmışsanız onun halini Allah’a ve Peygambere bırakın. Bu, hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir." (Nisa suresi, 59. ayet)

• Nisa suresi, Medine Dönemi’nde inmiştir. 176 ayettir.

• Nisa; kadınlar demektir. Sure, özellikle kadın haklarından, onların hukuki ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır.

• Ayette Müslümanların Allah ve Resulü yanında kendi içlerinden yöneticilere de (ulu'l-emr) itaat etmeleri gerektiği belirtilmiştir.
www.huseyinarasli.com
• Ancak İslam, yöneticilere itaatin sınırlarını da belirlemiştir.

• İslam dini, gerek kamu gerekse özel hayatta bazı sıfat ve özellikleri taşıyan kimselere itaat edilmesini, onların buyruklarının yerine getirilmesini ve söylediklerine uyulmasını istemiştir.

• Başkan, aile reisi, kumandan, ana baba ve bilmeyenlere göre âlimler bunlardandır.

• Müslümanların ihtilafa düştükleri bir meseleyi Allah’a götürmesi Kur’an’a başvurmaları, Resule götürmesi ise sünnete başvurmaları anlamına gelir.

10. sınıf 5. ünite diğer konular için tıklayın ›