Din Kültürü 11. Sınıf 5. Ünite Test-1

11. sınıf "Yahudilik ve Hristiyanlık" ünitesi PDF test indir. Bu test, ünitenin 1. kazanımı olan Yahudilik konusuyla ilgili sorular içermektedir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


İbrani: MÖ XV-XIV. yüzyıllarda Filistin’de (Kenan) göçebe olarak yaşayan bir kabilenin adıdır. Bu isim Yahudilere, Filistinli halk tarafından verilmiştir.

İsrail: Hz. Yakup’a Tanrı tarafından verilen bir lakaptır. Hz. Yakup’un soyuna da İsrailoğulları denilmiştir. Böylece İbraniler, İsrailoğulları adını almış ve günümüze kadar bu isimle anılmışlardır. Yahudi inancına göre bu isim Tanrı tarafından verildiği için Yahudilik millî bir din, Yehova da millî bir tanrı olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı İsrailoğulları kendilerini seçkin bir kavim olarak düşünmüşlerdir.

Yahudi: İshak Oğlu Yakup’un on iki oğlundan dördüncüsünün ismi Yahuda’dır. Yahuda isminden dolayı İsrailoğullarına "Yahudi" denilmiştir.