Din Kültürü 11. Sınıf 5. Ünite Test-2

11. sınıf "Yahudilik ve Hristiyanlık" ünitesi PDF test indir. Bu test, ünitenin 1. kazanımı olan Yahudilik konusuyla ilgili sorular içermektedir. Testin cevapları belge içindedir. İndirmek için alttaki bağlantıya tıklayın.


NOT: Telefon veya tabletten indirme başarısız olursa bilgisayardan deneyin. Google Drive'dan indirmek için Google hesabınızla oturum açmanız gerekebilir.


Tevrat’a göre Tanrı, Hz. İbrahim ile ahit yapmış ve onun soyunu bereketli kılmıştır. Yahudilerin soyu Hz. İbrahim’den sonra Hz. İshak’a geçmiş Hz. Yakup ile devam etmiştir. Tevrat’a göre Hz.İbrahim’in neslini devam ettiren İshak’ın iki oğlu vardı. Bunlardan birinin adı Esav, diğerinin adı Yakup’tur. Yakup’un, on iki oğlu oldu. Yakup, Harran’da uzun bir süre kaldıktan sonra tekrar atalarının yurdu Kenan’a (Filistin bölgesine) geldi. Yahudi kaynaklarında Hz. Yusuf zamanında Hz. Yakup ve diğer oğulları ile beraber Kenan’dan çıkarak Mısır’a yerleştikleri ve uzun süre orada yaşadıkları belirtilir.