Gençlik ve Değerler (9. sınıf)

1. DEĞERLER VE DEĞERLERİN KAYNAĞI

Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü davranış ve kurala değer denir. Değerler maddi ve manevi olarak sınıflandırılır. Maddi değerler, bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içerir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışlarıdır. Kültürümüzün bazı ögeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde barındırır. Örneğin...

devamını okumak için tıklayın ›››2. DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA DİNİN ETKİSİ

Din, toplumun sahip olduğu değerlerden insanlığa faydalı olanları devam ettirerek bunlara yeni değerler ilave eder. Bu değerlerle bireyin davranışlarını, düşüncelerini olgunlaştırmaya çalışır. Dinî ilkeleri benimseyen bir kişi; adalet, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerlere hayatında yer verir. Bu yönüyle din, kişinin düşünce dünyasına ve...

devamını okumak için tıklayın ›››3. DEĞERLERİN OLUŞUMUNDA ÖRF VE ADETLERİN ETKİSİ

Bayramlaşma, selamlaşma, hasta ziyareti, isim koyma, sünnet olma, nişan, evlenme, cenaze töreni, mevlit okuma gibi örf ve adetlerimizin özünde din duygusu vardır. Bu uygulamalar zamanla örf ve adet olarak kabul edilmiştir. Toplumumuzda örf ve adetler, dini kurallar ile beraber anılır. Davete icabet etmek, ana-babaya saygılı davranmak, Kur'an veya ezan okunurken saygılı olmak...

devamını okumak için tıklayın ›››4. GENÇLERİN KİŞİLİK GELİŞİMİNDE DEĞERLERİN YERİ VE ÖNEMİ

İnsan, hayatını anlamlandıran değerlerle ilk olarak ailede karşılaşır. Çocukların ilk öğrenmeleri ailedeki büyükleri taklit ederek gerçekleşir. Anne baba sahip oldukları değerleri çocuklarına davranışlarıyla aktarır. Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları...

devamını okumak için tıklayın ›››5. TEMEL DEĞERLER

Adalet: Adalet, karakter özelliği olarak dengeli olmak ve aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarını içerir. Yüce Allah bu karaktere sahip olan bireyleri sevdiğini "...Allah, adaletli davrananları sever." (Hucurat suresi, 9. ayet) ayetiyle bildirmektedir. Maide suresinin 8. ayetinde ise adaletsiz davranmayı yasakladığını bildirmektedir. "Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır..." (Maide suresi, 8. ayet)...

devamını okumak için tıklayın ›››


9. Sınıf 4. Ünite PDF Test İNDİR

Hazırlayan: Hüseyin ARASLI