Din Kültürü 8. Sınıf 5. Ünite Test-1

İSLAM DİNİNİN TEMEL KAYNAKLARI

1. (I)İslam dininin en temel iki kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünnetidir. (II)Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) vahiy yoluyla gönderdiği son ilahi kitaptır. (III)İlk olarak 610 yılının Muharrem ayının Kadir Gecesinde indirilmeye başlanmıştır. (IV)Peygamber Efendimizin 632 yılında vefatına kadar ayet ayet, sure sure indirilmiştir.
Paragraftaki kaç numaralı cümlede Kur'an-ı Kerim ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
a) I
b) II
c) III
d) IV


2. Kur'an-ı Kerim'de iman, ibadet ve ahlak ile ilgili bilgiler yer alır. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan "inanç" konularından değildir?
a) Namazın kılınışı
b) Allah inancı
c) Melek inancı
d) Kader ve kaza


3. Kur'an'ın Peygamber Efendimize indirilmesi kaç yıl sürmüştür?
a) 33
b) 20
c) 30
d) 23


4. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) İslam dininin temel kaynağıdır.
b) Kur'an kelimesi sözlükte "okumak, toplamak" anlamlarına gelir.
c) Kur'an'ın ilk ayetleri Mirac Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır.
d) Kur'an-ı Kerim'de iman, ibadet ve ahlak ile ilgili bilgiler yer alır.


5. Peygamber Efendimizin söylediği sözler, yaptığı iş ve davranışlar, başkası yaptığında da uygun görüp onayladığı davranışların genel adı nedir?
a) Müstehab
b) Sünnet
c) Mübah
d) Hadis


6. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinde ve İslam dininin anlaşılmasında Peygamber Efendimizin sünnetinin çok büyük önemi vardır. Peygamberimizin uygulamaları ve açıklamaları Kur'an'da yer alan inanç, ibadet ve ahlak ile ilgili hükümleri bize öğretir ve bunların önemini belirtir. Kur'an-ı Kerim'in ilkelerini iyi kavramak için Peygamberimizi iyi anlamak, O'nun sünnetini iyi öğrenmek gerekir.
Paragrafta verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Sünnet, İslam'ın kaynaklarından biridir.
b) Sünnet, Kur'an'da yazılı olan hükümler bütünüdür.
c) Sünnet, Peygamberimizin uygulamaları ve açıklamalarıdır.
d) Sünnet, Kur'an'ı açıklayıcıdır.
Hazırlayan: Hüseyin ARASLI
© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.