Değerlerin Oluşumunda Dinin Etkisi

• Din, toplumun sahip olduğu değerlerden insanlığa faydalı olanları devam ettirerek bunlara yeni değerler ilave eder. Bu değerlerle bireyin davranışlarını, düşüncelerini olgunlaştırmaya çalışır.

• Dinî ilkeleri benimseyen bir kişi; adalet, akrabaya yardım etmek, misafire ikramda bulunmak, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerlere hayatında yer verir. Bu yönüyle din, kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatına anlam ve değer katar. www.huseyinarasli.com

• Din, toplumun birlik ve beraberliğini kuvvetlendiren en önemli unsurdur. Dinin yardımlaşma ve dayanışmayı öğütleyen hükümleri toplum hayatı için vazgeçilmezdir.

• İslam dini, temel prensiplerine ters düşmeyen toplumsal değerlere uyulmasını ve bunlara saygı duyulmasını emretmiştir. Sevgi, saygı, yardımseverlik, misafire ikram, yetimi kollamak, akrabaya ve komşuya iyi davranmak gibi değerlerin benimsenmesinde dinin önemli etkisi vardır.
www.huseyinarasli.com
• İslam’a göre Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne ve babalar çocuklarının maddi ihtiyaçlarının yanında ahlaki gelişimleriyle de ilgilenmelidir. Akrabalar ve komşular birbirlerini gözetmeli, iyi ilişkiler içinde olmalıdırlar.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›