Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değer: Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü davranış ve kurala değer denir. Değerler maddi ve manevi olarak sınıflandırılır.

• Maddi değerler, bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içerir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışlarıdır.
www.huseyinarasli.com
• Kültürümüzün bazı ögeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde barındırır. Örneğin; tarihî camiler mimari eser olarak maddi, dinî bir yapı olarak manevi değer taşımaktadır.

• Değerlerin temeli öncelikle aile ortamında atılır. Sevgi, saygı, dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik gibi değerler önce ailede öğrenilir, sonra da toplumda yaygınlaşır. www.huseyinarasli.com

• Din duygusu da insanın yaratılışında var olan sevgi, saygı, yardımseverlik, doğruluk gibi değerleri ön plana çıkarır.

• Bazı insanların doğuştan sahip olduğu özellikler de (ağırbaşlılık, sevecenlik, güvenilirlik...) değerlerin oluşumuna katkı sağlar. www.huseyinarasli.com

• İçinde yaşadığımız sosyal çevre değerlerin oluşumuna etki eden bir diğer faktördür. Her milletin, her toplumun ortak değerleri olduğu gibi farklı değerleri de vardır. Örneğin Türk milletinde misafirperverlik, Japonlarda saygı...

• Okul ortamında aldığımız eğitim-öğretim de değerlerin oluşumuna katkı sağlar.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›

© Telif Hakkı
Sitedeki dokümanlar Hüseyin Araslı'nın yazılı izni olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayımlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Tüm yayınlarımızın tek yasal yayın platformu huseyinarasli.com adresidir.