Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Değer: Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü davranış ve kurala değer denir. Değerler maddi ve manevi olarak sınıflandırılır.

• Maddi değerler, bir toplumun kültürel, tarihî ve bilimsel ürünlerini içerir. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inançları; duygu, düşünce ve davranışlarıdır.
www.huseyinarasli.com
• Kültürümüzün bazı ögeleri hem maddi hem de manevi değerleri bünyesinde barındırır. Örneğin; tarihî camiler mimari eser olarak maddi, dinî bir yapı olarak manevi değer taşımaktadır.

• Değerlerin temeli öncelikle aile ortamında atılır. Sevgi, saygı, dürüstlük, doğruluk, güvenilirlik gibi değerler önce ailede öğrenilir, sonra da toplumda yaygınlaşır. www.huseyinarasli.com

• Din duygusu da insanın yaratılışında var olan sevgi, saygı, yardımseverlik, doğruluk gibi değerleri ön plana çıkarır.

• Bazı insanların doğuştan sahip olduğu özellikler de (ağırbaşlılık, sevecenlik, güvenilirlik...) değerlerin oluşumuna katkı sağlar. www.huseyinarasli.com

• İçinde yaşadığımız sosyal çevre değerlerin oluşumuna etki eden bir diğer faktördür. Her milletin, her toplumun ortak değerleri olduğu gibi farklı değerleri de vardır. Örneğin Türk milletinde misafirperverlik, Japonlarda saygı...

• Okul ortamında aldığımız eğitim-öğretim de değerlerin oluşumuna katkı sağlar.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›