Değerlerin Oluşumunda Örf ve Adetlerin Etkisi

Örf: Bir toplumda eskiden beri uygulanagelen, dolayısıyla kuşaktan kuşağa iletilen kültürel değerler, alışkanlıklar ve davranışlardır.

Âdet: Bir davranışı veya uygulamayı eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığıdır.


• Bayramlaşma, selamlaşma, hasta ziyareti, isim koyma, sünnet olma, nişan, evlenme, cenaze töreni, mevlit okuma gibi örf ve adetlerimizin özünde din duygusu vardır. Bu uygulamalar zamanla örf ve adet olarak kabul edilmiştir. www.huseyinarasli.com

• Toplumumuzda örf ve adetler, dini kurallar ile beraber anılır. Davete icabet etmek, ana-babaya saygılı davranmak, Kur'an veya ezan okunurken saygılı olmak vb değerler hem dini hem de örfi uygulamalardır.

• Selamlaşma adeti aynı zamanda dinin emrettiği bir uygulamadır. "Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin..." (Nisa suresi, 86. ayet)

• Toplumumuzda yeni doğan çocuklara, Peygamberimize veya ailesine ait isimler koymak ya da Kur'an'da geçen isimlerden koymak, din ile ilişkisi olan adetlerdendir. www.huseyinarasli.com

• Yeni doğan çocukların kulağına ezan okunması, din ile ilişkisi olan geleneklerdendir. Bütün bunların yanında İslam dini kendi temel prensiplerine aykırı olan, insana ve topluma zarar verici adetleri kabul etmemiştir. Kan davası, başlık parası vb uygulamalar bunlara örnek olarak gösterilebilir.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›