Kişilik Gelişiminde Değerlerin Önemi

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

• İnsan, hayatını anlamlandıran değerlerle ilk olarak ailede karşılaşır. Çocukların ilk öğrenmeleri ailedeki büyükleri taklit ederek gerçekleşir. Anne baba sahip oldukları değerleri çocuklarına davranışlarıyla aktarır. www.huseyinarasli.com

"Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir." Hz. Muhammed (s.a.v.)

• Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin etkisi de önemlidir. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri değerlerin kazanılması açısından belirleyici bir role sahiptir.
www.huseyinarasli.com
• Kişilik gelişimine etki eden bir diğer faktör teknolojidir. Teknolojinin bilinçli kullanılması gerekir. Aksi halde kişilik gelişimi açısından olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir.

• Gençlerin kişilik gelişiminde arkadaş çevresi ve arkadaşlık ilişkileri önemlidir. Bu dönemde gençler birbirlerinden çok etkilenirler. Dolayısıyla arkadaş seçimine dikkat edilmesi gerekir.

"Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe suresi, 119. ayet)
www.huseyinarasli.com
• Peygamber Efendimiz İslam’ı anlatırken en büyük desteği gençlerden almıştır. O; gençlerin inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli olarak yetişmesi için çalışmış ve onlara çeşitli sorumluluklar yüklemiştir. Mesela Mus’ab b. Umeyr’i (r.a.) genç bir öğretmen olarak Medine’ye göndermiştir. Zeyd b. Sâbit’i (r.a.) genç yaşta vahiy kâtibi olarak görevlendirmiştir.

9. sınıf 4. ünite diğer konular için tıklayın ›