Din Kültürü 11. Sınıf 5. Ünite Yahudilik ve Hristiyanlık Özet

YAHUDİLİK VE HRİSTİYANLIK
• Ünitenin Önemli Kavramları
• Yahudilik
• Hristiyanlık
• 5. Ünite Test-1
• 5. Ünite Test-2
• 5. Ünite Test-3
• 5. Ünite Test-4
• 5. Ünite Test-5
• Ünite Değerlendirme Testi


Kazanım ve Açıklamaları

11.5.1. Yahudiliğin doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
Yahudiliğin; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; İbrani, İsrail, Yahudi ve Musevi kavramlarına; Yahudilerin kitap ve peygamber anlayışına ve günümüz Yahudi mezheplerine yer verilir. Ayrıca Siyonizm konusuna değinilir.

11.5.2. Hıristiyanlığın doğuşunu ve gelişim sürecini özetler.
Hıristiyanlığın; tarihçesine, inanç esaslarına, ritüellerine, sembollerine ve kutsal mekânlarına; Hıristiyanlığın kurumsallaşmasında ve inanç esaslarının oluşmasında Pavlus’un rolüne; Hıristiyanların vahiy ve peygamber anlayışına ve Hıristiyan gruplara (Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık) yer verilir. Ayrıca evanjelik akımlardan kısaca bahsedilir.

Evanjelik akımlar 19. yüzyıldan itibaren Avrupa ve Amerika’da bir araya gelmeye ve örgütlenmeye önem vermişlerdir. Avrupa’da kurulan evanjelik akımın temel hedefi Hıristiyanlar arasındaki birlikteliği vurgulamak, dinsel özgürlüğü geliştirmek ve misyonerlik faaliyetlerinde daha etkili olmaktır. Amerika’daki evanjelik akımlar, İncil’in öğretilerini yaymakla birlikte Amerikalılık (ulus) bilincini de yaymaya çalışırlar.