Din Kültürü 11. Sınıf 5. Ünite

Aile ve Din

► AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR

• Aile toplumun temeli olarak kabul edilir. Ailenin temel amacı sağlıklı nesiller yetiştirmek ve topluma faydalı bireyler kazandırmaktır. Birçok ahlaki değer ve güzel davranışın temeli ailede atılır.

• Ailede kazanılan davranışlar toplumu da ilgilendirir. Eğer aile mutlu ve huzurluysa toplum da mutlu ve huzurlu olur. Bu yüzden aile bireyleri birbirlerine karşı hoşgörülü olmalı, hak ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeli, birbirlerine saygı ve sevgi göstermelidir.

• Aile bireyleri arasında zaman zaman ortaya çıkan sorunlar hoşgörü, saygı, sevgi, edep ve anlayış çerçevesinde çözülmeli, bu konuda Kur'an'ın ve Peygamberimizin emirleri dikkate alınmalı, aile bireyleri birbirlerine karşı kaba ve kırıcı olmaktan kaçınmalıdır. Çünkü ailedeki huzursuzluklar topluma da yansır.  www.huseyinarasli.com► DİNLER EVLİLİĞE ÖNEM VERİR

Evlilik, erkek ve kadının hayatlarını paylaşmak üzere yaptıkları bir nikah akdi, bir sözleşmedir. Toplumun çekirdeği olan aile, evlilikle (nikahla) kurulur. Evlilik, Hz. Adem ile Hz. Havva'dan başlayarak günümüze kadar ailenin kurulmasında tek meşru yoldur.

Dinlerde Evliliğin Önemi

İslam: Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de evliliği teşvik eden, aile müessesesinin önemini vurgulayan birçok ayet vardır. Ayrıca dinimizde evlilik dışı ilişkiler şiddetle yasaklanmıştır.
www.huseyinarasli.com
"...Aranızdaki evlilik çağına gelmiş olanları evlendirin..." (Nur suresi, 32. ayet)

"Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur." (İsra suresi, 32. ayet)

Yahudilik: Yahudilikte evlilik kutsal sayılır ve çok önemlidir. Yahudiler dini bir hüküm kabul ettikleri nikahı, ibadet yerleri olan Sinagog'ta kıyarlar. On Emir'de zina yasaklanmıştır.

Hristiyanlık: Hristiyanlık'ta evlilik, Hz. İsa ve Kilise birliğinin sembolü olarak görülür ve dini bir kurum sayılır. Bu dine göre iki insan evlendiği zaman Tanrı'nın nazarında bir tek varlık olarak kabul edilir.► KUR'AN'DAN VE HZ. PEYGAMBER'DEN AİLE İLE İLGİLİ ÖĞÜTLER


Ailenin Kurulması ve Korunması İle İlgili Öğütler:

• Dinimizde ailenin kurulmasında NİKÂH şarttır.

"İçinizden gücü yeten evlensin. Çünkü iffeti ve namusu korumanın en etkili yolu evliliktir." Hadis-i şerif

• Dinimizde evlenemeyenlerin namuslarını korumaları öğütlenmiştir. www.huseyinarasli.com

"Evlenme imkanı bulamayanlar ise Allah'ın lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar." Nur suresi, 33. ayet

• Karı kocanın birbirleriyle iyi geçinmeleri öğütlenmiştir

"Eşlerinizle hoşça geçinin..." Nisa suresi, 19. ayet

• Ailede çıkabilecek sorunların öncelikle aile içinde çözümlenmesi öğütlenmiştir

"Eğer eşlerin aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır." Nisa suresi, 35. ayet

• Bütün çabalara rağmen eşlerin birlikteliği mümkün değilse kendilerine boşanma imkanı verilmiştir.

"Allah katında en sevimsiz helal, boşanmadır." Hadis-i şerif


Aile İçi İletişim İle İlgili Öğütler:

• Dinimizde çocukların anne babalarına iyi davranmaları öğütlenmiştir.

"Rabb'in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine "öf!" bile deme, onları azarlama, ikisine de güzel söz söyle." İsra suresi, 23. ayet

"Günahların en büyükleri; Allah'a ortak koşmak, anne babaya saygısızlık ve yalancı şahitlik yapmaktır." Hadis-i şerif

• Büyüklerin küçüklere sevgi, şefkat ve merhamet göstermesi, küçüklerin de büyüklerine saygılı davranmaları öğütlenmiştir.

"Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir." Hadis-i şerif

• Anne babanın çocuklarını güzel terbiye etmesi öğütlenmiştir.

"Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin." Hadis-i şerif

"Kimin küçük çocuğu varsa onun gibi çocuklaşsın." Hadis-i şerif
www.huseyinarasli.com

Aile İçi Görev ve Sorumluluklarla İlgili Öğütler:

• İslam'da eşlerin birbirlerine iyi davranmaları, haklarını gözetmeleri öğütlenmiştir.

"...Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır... Bakara suresi, 228. ayet

• Anne babanın çocuklarını iyi eğitmeleri öğütlenmiştir.

"Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha değerli bir miras bırakmaz." Hadis-i şerif

• Anne babanın çocukları arasında ayırım yapmaması öğütlenmiştir.

"Allah'tan korkunuz ve çocuklarınız arasında adaletli olunuz." Hadis-i şerif

• Çocukların anne babasına iyi ve saygılı davranmaları öğütlenmiştir.
"Biz insana, anne babasına iyi davranmasını öğütledik..." Ahkaf suresi, 15. ayet


Hısım, Akraba ve Komşularla İlgili Öğütler:

• Dinimizde hısım ve akrabalarla iyi ilişkiler kurmak, onlarla yardımlaşmak öğütlenmiştir.

"...Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." Nisa suresi, 1. ayet

"...İyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah'ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namazı kılar, zekatı verir..." Bakara suresi, 177. ayet

• Komşularımızla iyi geçinmek, dayanışma ve yardımlaşma içinde olmak öğütlenmiştir.

"Allah'a ibadet edin... yakın ve uzak komşuya iyi davranın..." Nisa suresi, 36. ayet

"Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!" Hadis-i şerif
© Telif Hakkı
Sitedeki dökümanlar yazılı izin olmadan kitap olarak bastırılamaz, herhangi bir internet sitesinde yayınlanamaz, paylaşılamaz. Aksi takdirde yasal işlem başlatılacaktır. Hüseyin Araslı'ya ait yayınlar 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununca telif hakkına tabidir. Öğretmen arkadaşlar, sadece kendi okullarında derslerine girdikleri öğrencileri için fotokopi yoluyla çoğaltıp dağıtabilirler.